Wimax z certyfikatem

Wimax Forum przyznało pierwsze certyfikaty zgodności ze standardem 802.16-2004 urządzeniom czterech firm.

Wimax Forum przyznało pierwsze certyfikaty zgodności ze standardem 802.16-2004 urządzeniom czterech firm.

Wimax Forum przyznało urządzeniom czterech firm pierwsze certyfikaty zgodności z opublikowanym już w 2004 r. standardem 802.16-2004. Organizacja otrzymała od producentów zgłoszenia 30 różnych modeli sprzętu, więc wkrótce można oczekiwać przyznania kolejnych certyfikatów. To jednak nie koniec procesu, albowiem obecne testy dotyczą tylko podstawowego zestawu funkcji - nie są testowane m.in. mechanizmy bezpieczeństwa oraz QoS.

Errata obok specyfikacji

Wimax z certyfikatem

Według wcześniejszych zapewnień Wimax Forum, pierwsze certyfikaty zgodności ze standardem miały być przyznane najpóźniej pod koniec 2005 r. Ale zaprezentowane przez IEEE w ostatniej chwili (w listopadzie 2005 r.) wyjaśnienia i interpretacje standardu Wimax (IEEE 802.16) spowodowały opóźnienia w testach i dopiero pod koniec stycznia 2006 r. udało się je zakończyć tylko dla 4 systemów.

Opóźnienie procesu certyfikacji wynikło z konieczności opracowania dodatkowego zestawu kilkunastu nowych testów. Standard nie został wprawdzie zmodyfikowany, ale jego interpretacja przez IEEE okazała się zbyt daleko idąca. Dlatego też przedstawiciele Wimax Forum zwrócili się oficjalnie do IEEE, by nie publikowała zmian i uściśleń standardu utrudniających certyfikację, zwłaszcza w odniesieniu do kolejnej, mobilnej wersji Wimax (802.16e).

Wimax Forum obawia się, że podobna sytuacja może wystąpić również w jego przypadku i chce uniknąć tego typu przykrych i kosztownych niespodzianek. Specyfikacja 802.16e została opublikowana pod koniec 2005 r., a pierwsze produkty mają się pojawić w lecie br. Wimax Forum przygotowuje już procedury testowe na zgodność z 802.16e i zapowiada przyznanie pierwszych certyfikatów jeszcze przed końcem 2006 r. Organizacja zapowiada, że nie będzie modyfikować testów, jeśli zmiany lub interpretacje pojawią się już po opublikowaniu ostatecznego standardu.

Trudna droga do mobilności

Obawy przed "niespodziankami" mają swoje uzasadnienie, bowiem mobilny standard IEEE 802.16e będzie modyfikowany. Z Wimax Forum słychać nawet głosy, że pełny zestaw funkcji, w tym roaming i przekazywanie połączeń między stacjami Wimax, pojawi się zapewne dopiero ok. 2010 r.

Obecne certyfikaty Wimax zapewniające współpracę sprzętu pochodzącego od różnych producentów nie mają istotnego znaczenia, bo tego typu systemy transmisji bezprzewodowej są budowane przez operatorów telekomunikacyjnych, którzy dostarczają i instalują wszystkie ich elementy. Dopiero gdy użytkownicy zaczną je kupować samodzielnie, problem zapewnienia zgodności stanie się ważny.

Rozszerzenie systemów stacjonarnych o możliwość obsługi użytkowników nie będzie łatwe. Uniwersalne stacje bazowe Wimax prawdopodobnie będą dwusystemowe, ponieważ Wimax Forum zdecydowało się na wsparcie dwóch niezgodnych na obecnym etapie rozwoju technologii transmisji radiowej: OFDM 256 (standard stacjonarny) oraz OFDMA (system mobilny). Szybkość zmian technologii będzie na pewno zależeć od tempa rozwoju rynku, co dobrze widać na przykładzie standardów dla sieci WLAN.

Certyfikaty Wimax Forum na zgodność ze specyfikacją 802.1 otrzymały następujące urządzenia:

Aperto Networks - stacja bazowa PacketMAX 5000

Redline Communications - stacja bazowa RedMAX AN-100U

SEQUANS Communications - stacja bazowa SQN2010 SoC

Wavesat - urządzenia klienckie miniMAX


TOP 200