Williams Communications dostarczy sprzęt sieciowy do centrów internetowych Intela

Intel przejmie warte 200 mln USD akcje Williams Communications (WC), amerykańskiej firmy dostarczającej usługi i infrastrukturę sieciową. WC wyposaży w urządzenia sieciowe centra internetowe Intela, które powstają w ramach programu Internet Data Services (IDS).

Intel przejmie warte 200 mln USD akcje Williams Communications (WC), amerykańskiej firmy dostarczającej usługi i infrastrukturę sieciową. WC wyposaży w urządzenia sieciowe centra internetowe Intela, które powstają w ramach programu Internet Data Services (IDS).

Centra oferujące usługi outsourcingowe w zakresie serwisów WWW i handlu elektronicznego Intel zamierza otwierać na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

Williams Communications, poza zapewnieniem infrastruktury sieciowej oddziałom IDS, prawdopodobnie użyczy swojej wysoko wydajnej sieci - Multi-Service Broadband Network - do transmisji danych między Intela.


TOP 200