Wierzący, mało praktykujący

IT governance po polsku

Pierwszym, istotnym wnioskiem płynącym z badania jest fakt, iż hasło IT governance rzadko kojarzone jest z najbardziej istotnym jego elementem, czyli kulturą organizacyjną IT. Z kolei, najwyżej ocenioną z wymienionych w ankiecie definicji IT governance okazała się ta, która skupia się na zapewnieniu wydajności systemów IT, co jest sporym uproszczeniem w porównaniu do szerokiego zakresu problemów, jakie rozwiązuje wdrożenie IT governance. Mając pewne wątpliwości odnośnie definicji, respondenci byli jednak pewni co do rezultatów wdrożenia IT governance. Najbardziej pożądanymi według nich efektami są: lepsze dopasowanie IT do biznesu, efektywne zarządzanie zasobami IT, lepsze wsparcie procesów biznesowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji i zgodności jej przetwarzania z wymogami regulatorów.

Wdrażać czy nie?

Mimo wiedzy o potencjalnych korzyściach z wdrożenia IT governance, respondenci nie do końca byli przekonani o konieczności podjęcia konkretnych działań w tym obszarze. 55% badanych już wdrożyło lub planuje wdrożenie zasad IT governance, ale aż 31% spośród nich nie wie, kiedy to nastąpi. Do tego, 27% osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie IT w swojej organizacji nie wie, czy chce w ogóle wprowadzić zasady nadzoru korporacyjnego w informatyce. Gdy autorzy badania pytali, jak ważny jest IT governance dla organizacji, 17% firm nie potrafiło wyraźnie się określić, zaznaczając odpowiedź "nie wiem". Za pozytywny wynik można natomiast uznać odsetek 73% firm i instytucji, które mają świadomość pozytywnej roli, jaką może odegrać wdrożenie przejrzystych zasad funkcjonowania IT.

Dojrzałość IT

IT governance to w dużej mierze efektywny system pomiarowy środowiska IT. Podstawowym narzędziem służącym do określenia poziomu, na jakim są zarządzane i nadzorowane procesy informatyczne, jest model oceny dojrzałości. Wyniki badania wskazują, że aż 76% respondentów nie mierzy dojrzałości procesów informatycznych. Z kolei organizacje, które mierzą swoją dojrzałość procesową, znajdują się na różnych jej poziomach. Widoczna jest wyraźna luka pomiędzy ilością organizacji na poziomie "1-Wykonywany" a poziomami wyższymi od "2-Powtarzalny, ale intuicyjny". Może to oznaczać, że organizacje albo nie definiują i nie nadzorują procesów w żaden sposób, albo wdrażają rozwiązania systemowe (kompletne) w tym zakresie.

Ciekawym jest również fakt, że aż 25% respondentów oceniło poziom dojrzałości swojej organizacji na "5-Zoptymalizowany". Organizacje IT na świecie, zbadane w roku 2007 przez IT Governance Institute, oceniły swój poziom dojrzałości bardziej zachowawczo - tylko 8% spośród nich charakteryzowało się najwyższym poziomem dojrzałości.

Komunikacja

Aby odpowiednio reagować na zmieniające się wymagania biznesowe oraz pojawiające się problemy ze świadczeniem usług informatycznych, IT powinno ustalić stałe i efektywne metody komunikowania się z klientami, zarówno wewnętrznymi, jak i tymi na zewnątrz. Organizacje w Polsce stosują najczęściej w tym celu punkt kontaktowy (help desk - 68%). Komunikacja z biznesem odbywa się również podczas bezpośrednich spotkań pracowników IT i biznesu - zarówno tych nieformalnych (64%), jak i w ramach zespołów projektowych (60%), czy przy okazji spotkań kadry menedżerskiej (49%).

Rzadko wykorzystywana jest natomiast funkcja "łącznika" pomiędzy IT a biznesem. Wśród realizowanych przez niego zadań można wymienić, chociażby, negocjowanie SLA, definiowanie rozwiązań technologicznych we wstępnych fazach projektów biznesowych, czy wyszukiwanie obszarów, które można by usprawnić przy użyciu rozwiązań IT.

Które z obszarów IT, wchodzące w zakres IT gover-nance, są najbar-dziej istotne? Źródło: Ankieta IT Governancew Polsce 2009

Które z obszarów IT, wchodzące w zakres IT gover-nance, są najbar-dziej istotne? Źródło: Ankieta IT Governancew Polsce 2009

Dopasowanie IT do biznesu nie jest wyłącznie obowiązkiem leżącym po stronie działu informatyki. W przypadku prowadzenia projektów biznesowych, które obecnie prawie zawsze są związane z rozwiązaniami teleinformatycznymi, należy uwzględnić udział specjalistów IT w budowaniu zespołu projektowego. Wyobraźmy sobie bowiem sytuację, w której zapadną decyzje o budowie nowej hali magazynowej bez konsultacji architekta rozwiązań sieciowych.


TOP 200