Wierni narzędziom

Inprise/Borland zapowiada koncentrację na dwóch segmentach rynku: oprogramowaniu warstwy pośredniej i narzędziach programistycznych. Nie dojdzie do połączenia z Corelem.

Inprise/Borland zapowiada koncentrację na dwóch segmentach rynku: oprogramowaniu warstwy pośredniej i narzędziach programistycznych. Nie dojdzie do połączenia z Corelem.

Podczas warszawskich Borland Developer Days, 2-dniowej konferencji polskich użytkowników, przedstawiciele Inprise wskazali kierunki rozwoju firmy i poszczególnych jej produktów. Wiele uwagi poświęcono oprogramowaniu do tworzenia warstwy pośredniej, opartego na specyfikacji CORBA. Konferencja zbiegła się z podaniem wiadomości o niepowodzeniu fuzji z Corelem ogłoszonej w marcu br. Do niedawna firma Borland, przemianowana na Inprise (teraz coraz częściej używa się starej nazwy), tworzyła narzędzia wyłącznie dla Windows. Wraz ze wzrostem popularności Linuxa, dla którego brak było zaawansowanych narzędzi, zdecydowała się przenieść większość swoich sztandarowych produktów na tę platformę. Zainteresowanie Linuxem miało też źródło w rosnącej konkurencji na rynku narzędzi dla Windows, głównie ze strony Microsoftu. Jak twierdzą przedstawiciele Borlanda, przeniesienie narzędzi na Linuxa umożliwiło wejście na rynek systemów Unix. W niedługim czasie wszystkie produkty Inprise będą tworzone w wersjach wielo-platformowych.

Pakiet programistyczny CLX (nazywany też Kylix, oba określenia używane są wymiennie) ma szansę stać się przebojem Inprise. Będzie to narzędzie RAD dla Linuxa, oparte na Borland Delphi. Podczas prezentacji podkreślano, że CLX ma być niemal w 100% zgodny z Delphi 6.0 (Szczegółowo na ten temat piszemy na stronie 36).

Serwery aplikacji

Inprise wiąże przyszłość również z rozwiązaniami do integracji różnych systemów informatycznych, funkcjonujących w przedsiębiorstwie. Oferta w tym zakresie wzbogaciła się po przejęciu firmy Visigenic. Inprise zapewnia, że nadal będzie przestrzegać standardów przemysłowych.

Inprise Application Server 4 może równolegle zarządzać komponentami Enterprise Java Beans i obiektami CORBA. Z jednej strony pozwala to w pełni wykorzystać istniejącą już infrastrukturę, z drugiej, dobrać optymalne narzędzie do nowych zastosowań. Dzięki Visibroker 4.0 każdy komponent EJB może być obsługiwany jak obiekt CORBA. Wbudowane usługi związane z klastrami pozwalają na równoważenie obciążenia dowolnych obiektów uruchamianych w tym środowisku.

Przyszłe zmiany

Przedstawiciele Inprise/Borland sugerują, że jeszcze w tym roku tworzone przez firmę narzędzia zyskają nowe funkcje. Zmieni się rola języka XML - stanie się on jednym z obsługiwanych przez brokera MIDAS standardów wymiany danych w środowisku rozproszonym. W najbliższym czasie mają ukazać się nowe, wydajniejsze narzędzia i własne interfejsy dostępu do danych.

Najnowsze wersje pakietów Inprise zawierają proste narzędzia, służące do graficznego opisu zależności między tabelami w bazie danych, lecz w najbliższym czasie nie należy się spodziewać zaawansowanego narzędzia CASE.


TOP 200