Wiemy, gdzie jesteś dzięki GPS

"Brak łączności i możliwości określenia własnej pozycji geograficznej często skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy na czas" - mówi Krzysztof Grzegorczyk, prezes zarządu spółki Locatelo. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa osób mogących znaleźć się w sytuacji niebezpiecznej z powodu stanu zdrowia, wieku, uprawianego zawodu, czy aktywnej rekreacji, firma ta proponuje wykorzystać specjalne lokalizatory - urządzenia odbierające sygnał GPS i przekazujące informację o pozycji geograficznej via GSM do serwisu Locatelo.com lub bezpośrednio do służb ratowniczych.

W zależności od wymagań użytkownika, lokalizatory mogą zapewniać różny poziom funkcjonalności. Jeżeli użytkownik sobie tego zażyczy, jego pozycja geograficzna może być nawet transmitowana co kilka sekund. "Chcemy, aby turysta, gdy idzie w góry lub pływa na windsurfingu, miał przy sobie lokalizator - własny lub wypożyczony ze schroniska, czy wypożyczalni sprzętu pływającego. Gdy będzie miał takie życzenie, jego eskapadę mogą obserwować upoważnione osoby w serwisie Locatelo.com. Jak się zgubi, może wezwać pomoc naciskając guzik w tym urządzeniu. Gdyby zaś stracił łączność, to wciąż będzie znana jego ostatnia pozycja, co znakomicie ułatwi prowadzenie akcji ratowniczej" - tłumaczy.

Ze zbliżonych przesłanek wyszli Techmex i Grupa Beskidzka GOPR opracowując System Nawigacji Terenowej dla Ratowników Górskich. "Centrum dyspozycyjne koordynuje akcję ratowniczą posiadając aktualną informację o położeniu grup ratowniczych i każdego ratownika z osobna. Zdarza się, że w zawiei śnieżnej, czy mgle - a oto łatwo np. w masywie Babiej Góry, gdzie testowaliśmy ten system - sami goprowcy tracą orientację w terenie" - wyjaśnia Grzegorz Pastwa z Techmexu, zarazem ratownik GOPR. W systemie widać zaś, jaką trasą porusza się grupa ratownicza. Można również odnaleźć ją na podstawie informacji o ich położeniu geograficznym. Jeśli zajdzie potrzeba, koordynator akcji może wyświetlić naraz szlaki wszystkich grup poszukiwawczych i określić dla nich azymut. "Potem łatwo przeprowadzić analizę akcji ratunkowych i ćwiczebnych, aby poprawić działania ratowników" - dodaje.


TOP 200