Wielowymiarowy arkusz CA-SuperCalc for Windows

Computer Associates szykuje się do ataku na rynek arkuszy kalkulacyjnych dla Windows. Nowy produkt, CA-SuperCalc for Windows, ma się pojawić w tym kwartale. Jego ceny jeszcze nie ustalono. Wiadomo natomiast, że odziedziczy on zarówno dotychczasowe cechy wersji DOS-owskiej jak i systemu CA-Compete, nietypowego produktu oferującego funkcje wielowymiarowego arkusza i prostej bazy danych wyposażonej w atrakcyjny interfejs graficzny oraz umożliwiającej "obracanie danych" (pivoting).

Computer Associates szykuje się do ataku na rynek arkuszy kalkulacyjnych dla Windows. Nowy produkt, CA-SuperCalc for Windows, ma się pojawić w tym kwartale. Jego ceny jeszcze nie ustalono. Wiadomo natomiast, że odziedziczy on zarówno dotychczasowe cechy wersji DOS-owskiej jak i systemu CA-Compete, nietypowego produktu oferującego funkcje wielowymiarowego arkusza i prostej bazy danych wyposażonej w atrakcyjny interfejs graficzny oraz umożliwiającej "obracanie danych" (pivoting).

"Obracanie danych" to mechanizm stosowany w wielu produktach przechowujących dane w postaci wielowymiarowych struktur, przypominających pudełka utworzone z komórek. Pozwala on użytkownikowi manipulować modelem danych na zasadzie przestawiania nagłówków wierszy i kolumn oraz odręcznego tworzenia przekrojów wielowymiarowej struktury danych - płaskich obrazów wielowymiarowego modelu rzeczywistości.

Podejście polegające na dołączaniu "obracania danych" do repertuaru czynności arkusza zyskało popularność rynkową. Borland i Microsoft wbudowały obracanie do swoich sztandarowych arkuszy, a Lotus i Computer Associates sprzedają osobne produkty działające na danych wielowymiarowych.

SuperCalc for Windows umożliwia tworzenie modeli o dwunastu wymiarach i dostarcza narzędzia analityczne wykorzystujące interwały czasowe, prognozy i podział danych. Podobnie jak program Improv firmy Lotus pozwala on na tworzenie formuł o naturalnej i czytelnej postaci.

Użytkownik może wybierać między dwoma proponowanymi podejściami do modelowania. Firma CA sugeruje wykorzystanie modelowania dwuwymiarowego do zarządzania bazami danych i do krótkich, natychmiastowych analiz. Podejście wielowymiarowe, odziedziczone po systemie CA-Compete, umożliwia bardziej złożone analizy, ale wymaga, aby model był od samego początku opracowywany bardzo starannie. Podejście to jest odpowiednie do obsługi tabel zawierających powiązane między sobą dane. Wielowymiarowość wymaga aby użytkownik rozumiał związki między poszczególną komórką a resztą arkusza lepiej niż w przypadku typowego arkusza. Obie metody można łączyć konsolidując istniejące arkusze danych z nowymi wielowymiarowymi strukturami.


TOP 200