Wielofunkcyjne sprytne karty

Już za kilka lat karty mikroprocesorowe (Smart Card) mogą stać się najpowszechniejszym dokumentem, niezbędnym dla każdego obywatela.

Już za kilka lat karty mikroprocesorowe (Smart Card) mogą stać się najpowszechniejszym dokumentem, niezbędnym dla każdego obywatela.

Systemy wykorzystujące karty mikroprocesorowe obecnie najpopularniejsze są w Europie i Azji, ale wzrasta też zainteresowanie nimi w USA. Przewiduje się, że w najbliższych latach ich rynek będzie bardzo szybko się rozwijał. Dataquest szacuje, że w 2002 r. na świecie ma być używanych ok. 1,2 mld plastikowych kart wyposażonych w mikroprocesorowy układ scalony.

W odróżnieniu od powszechnie znanych kart magnetycznych - telefonicznych, kredytowych lub identyfikacyjnych - karty mikroprocesorowe, określane również jako karty inteligentne (Smart Card), mają znacznie szerszy zakres możliwych zastosowań. Są także bardziej uniwersalne i umożliwiają wyposażanie ich w kilka różnych funkcji. Karty mikroprocesorowe mogą służyć do wprowadzania i przechowywania danych, dotyczących ich właściciela (elektroniczne dowody osobiste, książeczki zdrowia), służyć do identyfikacji osób (zabezpieczenia dostępu do budynków, pomieszczeń, komputerów lub chronionych informacji), szyfrowania danych, uwierzytelniania podpisów elektronicznych bądź pełnić funkcje kart kredytowych lub gotówkowych.

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi tego typu zastosowań są m.in. wzrost liczby komputerów przenośnych stosowanych w korporacjach, firmach i instytucjach, a co się z tym wiąże - wzrost prawdopodobieństwa kradzieży informacji poufnych, a także coraz większa popularność systemów handlu elektronicznego, które wymagają wygodnych, łatwych w użyciu i pewnych metod zabezpieczania transakcji finansowych. Jednocześnie wraz ze wzrostem komputeryzacji urzędów administracyjnych i placówek ochrony zdrowia można oczekiwać, że instytucje te mogą znacznie przyczynić się do popularyzacji zastosowań kart mikroprocesorowych.

Karty dla komputera

Do najaktywniejszych promotorów zastosowań systemów zabezpieczeń komputerów przy wykorzystaniu kart mikroprocesorowych należą Hewlett-Packard i Nixdorf.

Siemens Nixdorf zaprezentował Scenic Mobile 800 - nowy model notebooka wyposażonego w zintegrowany czytnik kart, umożliwiającego zabezpieczenie komputera i znajdujących się w nim danych przed niepowołanym dostępem, a także ułatwiającego przeprowadzanie transakcji elektronicznych. Podobny system oferowany jako opcjonalne wyposażenie dla serii notebooków OmniBook wprowadził Hewlett-Packard - HP Encryption Smart Card Security System. Pozwala on na sprzętowo-programowe zabezpieczenie notebooka i danych przed uruchomieniem lub odczytem przez nie uprawnione osoby (szyfrowanie przy wykorzystaniu 40-bitowego klucza) - dostęp do systemu ma tylko posiadacz karty, który zna jednocześnie hasło. Taki system ma też zniechęcić do kradzieży komputera, który bez karty mikroprocesorowej i hasła staje się praktycznie bezużyteczny. Hewlett-Packard oferuje różne systemy zabezpieczeń, wykorzystujące karty inteligentne, które są przeznaczone dla indywidualnychużytkowników, ochrony wymiany danych między użytkownikami zdalnymi i siecią wewnętrzną przedsiębiorstw lub też zarządzania i dystrybucji kart w przypadku firm zatrudniających dużą, liczoną w tysiącach, liczbę pracowników.

W Polsce systemy tego typu rozwija m.in. Optimus i Unicard - grupa firm specjalizujących się w oferowaniu czytników, kart elektronicznych, magnetycznych i mikroprocesorowych, oprogramowania komunikacyjnego i sterującego oraz systemów przystosowanych do specyficznych wymagań użytkownika. Należąca do grupy firma Digitcard-Unicard oferuje np. system Uniboot, składający się z czytnika SMARTY o rozmiarach standardowej dyskietki 3,5", który jest umieszczany w stacji dyskietek, karty mikroprocesorowej i programu sterującego, pracującego w środowiskach DOS, Windows 3.x, Windows 95 lub Windows NT, umożliwiającego szyfrowanie danych przy wykorzystaniu algorytmu RC 5 z kluczem o długości nawet do 1024 bitów.

Systemy tego typu mogą być szczególnie interesujące dla korporacji, firm lub instytucji, które rozwijają elektroniczne systemy wymiany i przechowywania informacji, mających zamiar zabezpieczyć się przed ich ujawnieniem osobom obcym, np. konkurencji. Mogą one być też przydatne użytkownikom indywidualnym, ułatwiając bezpieczne przeprowadzanie operacji finansowych, np. zdalną realizację płatności, przelewów lub zakupów, choć na razie wymaga to odpowiedniego przystosowania systemów bankowych i rozwoju handlu elektronicznego.


TOP 200