Wielodostępny i obiektowy

Niebawem pojawią się nowe wersje systemów CAD - MicroGDS Professional 5.2.

Niebawem pojawią się nowe wersje systemów CAD - MicroGDS Professional 5.2.

Nowe wersje pakietu narzędziowego MicroGDS Professional 5.2 oraz systemów MicroGDS Drafter, Plus i Review mają być dostępne w I kwartale br.

MicroGDS jest zestawem narzędzi CAD przeznaczonym dla architektów, projektantów, inżynierów, osób zarządzających nieruchomościami lub dekoratorów wnętrz. Umożliwia on tworzenie baz danych zawierających pliki graficzne i systemów ewidencyjnych oraz służy do zarządzania nieruchomościami.

MicroGDS 5.2 wyposażono w nową funkcję "Asystent nazw warstw i obiektów" - narzędzie do definiowania dozwolonych nazw warstw i obiektów, które kontroluje proces ich tworzenia i generuje komunikaty ostrzegawcze, jeśli nazwa nie odpowiada określonym regułom. Program umożliwia konwersję bazowych elementów zdjęciowych na dane strukturalne w warstwach, dostęp do obiektów przez Internet, co pozwala na umieszczanie bibliotek elementów na stronach WWW oraz publikację rysunków MicroGDS. Jednocześnie wprowadzono nowe filtry, umożliwiające obsługę plików formatu AutoCAD R14 - .DWG i .DXF (XREF są wczytywane jako bazowe elementy zdjęciowe), rozszerzono dostępną bibliotekę o 1400 nowych tekstur wykorzystywanych przy renderingu, zwiększono możliwości edycji obiektów przez udostępnienie listy inkluzji oraz umożliwiono uruchamianie innych aplikacji z linii poleceń MicroGDS. Ponadto w nowej wersji producent zrezygnował z zabezpieczania programu kluczem sprzętowym.

<hr size=1 noshade>CAD-MicroGDS Professional 5.2

CAIS, 40-027 Katowice, ul. Francuska 35/37

tel./fax (+32) 757 24 66

e-mail: mailto:cais@silesia.top.pl


TOP 200