Wielkie wyzwania małego banku

Dzięki implementacji architektury SOA Mazowiecki Bank Regionalny SA dokonał kompletnej modernizacji środowiska aplikacyjnego w zaledwie 10 miesięcy.

Dzięki implementacji architektury SOA Mazowiecki Bank Regionalny SA dokonał kompletnej modernizacji środowiska aplikacyjnego w zaledwie 10 miesięcy.

Osiemdziesiąt niezależnych instytucji bankowych. Trzy różne systemy transakcyjne i kilkadziesiąt modeli danych. Kto powiedział, że integracja systemów to wyzwanie, z którym borykają się przede wszystkim największe instytucje finansowe? Właśnie taka była skala projektu zrealizowanego przez i BEA Systems w Mazowieckim Banku Regionalnym.

Najważniejszajest autonomia

Założenia projektu miały czysto biznesowy charakter: skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie klientom nowych produktów (tzw. wskaźnik time-to-market), większa integracja rozwiązań IT i związana z tym obniżka kosztów obsługi.

Cele te bank mógł zrealizować na co najmniej dwa sposoby. Mógł kupić nowy system centralny dla wszystkich zrzeszonych banków spółdzielczych, który zapewniłby wewnętrzną integrację operacji. Mógł też znaleźć jakiś sposób na integrację i modernizację używanego do tej pory środowiska aplikacyjnego, w skład którego wchodzą m.in. systemy bankowe dostarczone przez Asseco, Novum i .

Wdrożenie scentralizowanego systemu bankowego przy tak dużej różnorodności oferowanych produktów mogłoby być dość trudne i zająć co najmniej 2, 3 lata. Zaowocowałoby również zmianami w strukturze samych banków. Tymczasem Mazowiecki Bank Regionalny SA działa według zasad zakładających dużą autonomię instytucji.

Uwarunkowania te sprawiły, że MR Bank wybrał inny model modernizacji. Taki, który ograniczyłby zakres zmian organizacyjnych w banku, ale równocześnie pozwolił na postęp technologiczny. W trakcie projektu przyjęto zasadę, że bank funkcjonuje w niezmiennej strukturze, procesach i portfolio produktów.W tej sytuacji jedynym wyjściem było wprowadzenie zmian w architekturze systemów i migracja do architektury SOA. "Podejście, które wybraliśmy, pozwala na centralizację dostępu do danych, daje podstawy scentralizowanej realizacji procesów, a jednocześnie nie zmusza banków do żadnych zmian" - mówi Andrzej Lechowicz, dyrektor Departamentu Informatyki i Logistyki w Mazowieckim Banku Regionalnym SA.

Nowa stara platforma

Migracja do nowej architektury wymagała zakupu rozwiązania, które posłużyłoby jako platforma integracyjna i repozytorium danych dla systemów centralnych. Ostatecznie spośród kilku rozwiązań middleware bank wybrał BEA Systems Aqualogic Data Services Platform oraz BEA WebLogic Server. System Bankowości Internetowej jest trójwarstwową aplikacją J2EE wykorzystującą bibliotekę Spring Web Flow w warstwie prezentacji, Spring Framework i Hibernate w warstwie logiki biznesowej oraz bazę danych Oracle w warstwie persystencji danych. Aplikacja wykorzystuje serwer aplikacji J2EE BEA WebLogic Application Server oraz serwer WWW Apache.

Do wymiany danych z Platformą Integracyjną wykorzystano technologię Web Services do komunikacji synchronicznej oraz kolejki JMS do komunikacji asynchronicznej. Do integracji danych z wielu systemów bankowych wykorzystano produkt BEA Aqua Logic Data Services Platform. Format komunikacji to XML, bazujący na specyfikacji Rady Bankowości Elektronicznej. "Dzięki zakupowi tych rozwiązań uzyskano dwie pozornie wykluczające się cechy: niezależność działania aplikacji od systemów banków spółdzielczych i równocześnie możliwość asynchronicznej pracy obu środowisk. Przekłada się to na większą dostępność systemu bankowości elektronicznej" - mówi Radosław Runc, dyrektor sprzedaży w BEA Systems Polska.

Wprowadzenie nowej architektury ułatwiło integrację aplikacji. Dało możliwość wielokrotnego wykorzystania raz stworzonych serwisów. Wszystkie instytucje wchodzące w skład struktury Mazowieckiego Banku Regionalnego mogą korzystać z jednej aplikacji do bankowości elektronicznej. Dzięki implementacji szyny informacyjnej Mazowieckiemu Bankowi Regionalnemu udało się skrócić znacząco czas trwania projektu. Wdrożenie trwało 10 miesięcy, przynajmniej trzy razy krócej niż implementacja nowego systemu centralnego.

Projekt przyniósł także korzyści organizacyjne. Pomógł pracownikom banku w nabyciu umiejętności sprawnej koordynacji działań firm zaangażowanych w przedsięwzięcie. Pozwolił również na wdrożenie interdyscyplinarnych struktur projektowych.

Oczywiście błyskawiczne tempo nie oznacza, że wszystko odbyło się bez problemów. Co było najtrudniejszym elementem projektu? "Przede wszystkim dostosowanie do różnych technologii systemów bankowych oraz zabezpieczenie się przed niedostępnością tych systemów. Wymagało to stworzenia wielu mechanizmów replikacji danych, których efektem jest to, że systemy dostępne dla klientów działają nawet pomimo braku dostępności systemów bankowych" - mówi Paweł Zięba, kierownik projektu z AMG.net.

Solidny fundament

Choć Mazowiecki Bank Regionalny jest teraz w fazie roll outu rozwiązania na instytucje wchodzące w skład grupy, już dziś można mówić o pierwszych korzyściach związanych z migracją do nowej architektury.

Dzięki implementacji nowej architektury bank mógł szybko stworzyć nowy, scentralizowany mechanizm generowania wyciągów elektronicznych. I to w trzy miesiące. "Gdyby każdy z nich pokusił się o wdrożenie tego mechanizmu samodzielnie, potrwałoby to znacznie dłużej i kosztowało znacznie więcej. Dużo trudniej byłoby także przygotować jednolity format wyciągu w ramach zrzeszenia banków" - mówi Andrzej Lechowicz z MBR SA. Dzięki nowej architekturze w banku powstały podwaliny do budowy scentralizowanego środowiska aplikacyjnego, które może być łatwo poszerzane i rozbudowywane. Zrzeszenie odniesie z tego powodu poważne korzyści rynkowe.


TOP 200