Wielkie nadzieje...

Bill Gates zapowiedział, że Microsoft utworzy w Warszawie centrum rozwoju systemów wspomagających pracę zespołową, które będzie zatrudniać 40 specjalistów.

Bill Gates zapowiedział, że Microsoft utworzy w Warszawie centrum rozwoju systemów wspomagających pracę zespołową, które będzie zatrudniać 40 specjalistów.

Główny architekt oprogramowania Microsoftu przyjechał do Polski na jeden pracowity dzień. Najpierw w Pałacu Prezydenckim Bill Gates zapowiedział, że jego firma uruchomi w Warszawie Centrum Inżynierii Oprogramowania, zatrudniające początkowo 15, a do końca roku 40 informatyków. Ze wstępnych informacji wynika, że ośrodek ten skupi się na opracowaniu rozwiązań na wewnętrzne potrzeby koncernu. "Centrum zapewni obsługę techniczną systemów i aplikacji biznesowych wykorzystywanych przez nas i naszych partnerów z regionu EMEA. Ośrodek stanie się pierwszym Centrum Doskonalenia Microsoft SharePoint na świecie" - głosi oficjalny komunikat Microsoftu.

Inwestycje w szkolnictwo

Wielkie nadzieje...

Bill Gates

Rywalizację o lokalizację centrum Polska wygrała z Rumunią, modnym ostatnio krajem na mapie inwestorów związanych z IT. Bill Gates na każdym kroku podkreślał, że powodem wyboru Warszawy byli doskonale wykształceni informatycy i inżynierowie. I nie jest to tylko kurtuazja - sukcesy młodych Polaków na międzynarodowej arenie informatycznej nie uchodzą uwadze kierownictwa Microsoftu.

Bill Gates spotkał się z grupą przedstawicieli nauki. Microsoft od kilku lat blisko współpracuje z uczelniami i w ramach praktyk funduje studentom staże w Redmond. Formalnie na Polskę, tak jak na każdy inny kraj europejski, dla praktykantów przypadają dwa miejsca w centrali Microsoftu. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat do USA wyjechało ponad 15 studentów z Polski, bo wszyscy przewyższali poziomem rówieśników z innych krajów. W ubiegłym roku po zakończeniu stażu wszystkim z ośmioosobowej grupy zaproponowano pracę w Microsofcie, gdy tylko zakończą studia.

Wybór kandydatów na praktyki odbywa się dwutorowo. Może ich proponować uczelnia lub koło naukowe .NET. Co ciekawe - jak podkreślali stażyści - podczas rozmowy kwalifikacyjnej w ogóle nie padało pytanie o średnią ocen. Z punktu widzenia działu kadr koncernu z Redmond było to nieistotne. Znacznie ważniejszy był sposób myślenia.

Studenci, którzy zdecydowali się na wyjazd, trafiali do konkretnych grup produktowych. Zajmowali się m.in. Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation czy też zagadnieniem skalowalności w jądrze systemu Longhorn Server. Osoby, które wyjechały na praktyki, podkreślają, że od razu po przyjeździe dostawały konkretne zadanie do wykonania. Na miejscu pomaga im grupa Polaków zatrudnionych w korporacji.

Podczas konferencji w Warszawie Bill Gates z udziałem Ludwika Dorna, wicepremiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji, poinformował o innych inicjatywach podejmowanych przez Microsoft. Koncern przyznał Polsce grant w wysokości 1,4 mln zł na realizację trzech nowych projektów społeczno-edukacyjnych w ramach tzw. Forum Edukacji Microsoft. Jedna z inicjatyw dotyczy utworzenia bezpłatnych pracowni informatycznych w regionie Podlasia.

1,4 mln zł - przeznaczy Microsoft na realizację trzech nowych projektów społeczno-edukacyjnych, prowadzonych w ramach tzw. Forum Edukacji Microsoft. Programy te dotyczą głównie rozwoju szeroko pojętej edukacji informatycznej.

Sztuczna inteligencja, nowe okna

Na oddzielnym spotkaniu z zaproszonymi przez Microsoft informatykami Bill Gates opowiedział o nowych elementach i kierunkach rozwoju oprogramowania. Podkreślał, że obecnie jego firma najwięcej inwestuje w obszary badań związanych ze sztuczną inteligencją. W przypadku tej technologii problemem jest nie tyle wynalezienie kolejnej odmiany sieci neuronowej, co raczej wymyślenie, w jaki sposób praktycznie wykorzystać znane już algorytmy i powiązać je z aplikacjami. W wielu produktach Microsoftu można znaleźć elementy kontrolowane różnymi odmianami algorytmu Bayesa, a będzie ich coraz więcej.

Gates wiele czasu poświęcił nowej koncepcji systemu operacyjnego opracowywanego przez Microsoft Research - Singularity. Jest to jądro systemu operacyjnego napisane w C# o architekturze mikrokernela. Jako projekt badawczy nie ma określonych ram czasowych, nie wiadomo więc, kiedy stanie się produktem komercyjnym, może w roku 2010, a może dopiero pięć lat później. Twórcy tej koncepcji zadali sobie pytanie, jak by wyglądał system operacyjny, który od początku byłby pisany, tak aby osiągnąć niezawodność. System miałby zachowywać się przewidywalnie w każdych warunkach - zarówno z punktu widzenia administratora, programisty, jak i użytkownika.

Singularity budowany jest dookoła koncepcji "bezpieczeństwa typów". Nie bazuje natomiast na CLR .NET. Do opracowywania tej koncepcji wykorzystywany jest inny projekt Microsoft Research - Bartok Compiler and Runtime System, który przekłada Common Intermediate Language (CIL) bezpośrednio na kod maszynowy. W ten sposób w systemie wbudowane będą tak naprawdę kluczowe elementy nowoczesnego środowiska wykonawczego zapewniającego bezpieczeństwo aplikacjom użytkowym.

W "klasycznych" systemach operacyjnych podstawową jednostką uruchomieniową jest proces, który izoluje pewien obszar pamięci i pozwala, aby działał w nim program. Singularity bazuje na procesach SIP (Software-Isolated Process), które opakowują daną funkcjonalność i pozwalają na to, aby z zewnątrz można było odwołać się do niej tylko z poziomu odpowiednich interfejsów. Jeden SIP to zamknięta przestrzeń obiektów, a nie przestrzeń adresowa. Nie ma możliwości, aby dwa równoległe procesy wykonywały równocześnie operacje na pewnym obiekcie. Także przy odwoływaniu się pomiędzy SIP-ami komunikaty są weryfikowane.

Równocześnie koszt tworzenia SIP jest mniejszy niż tworzenia procesu, bo w takim modelu nie jest konieczna izolacja w sensie obszarów pamięci. Równocześnie SIP wie, jakimi zasobami dysponuje i w momencie zamykania danego procesu wszystkie jego elementy mogą być zwolnione. Co ciekawe, takie podejście wcale nie ma negatywnego wpływu na prędkość działania systemu.

Spotkanie z informatykami zaproszonymi przez Microsoft dowiodło, że Gates naprawdę cały czas ma bardzo bliski kontakt z technologią. Niestety z powodu ograniczenia czasowego (30 min) odpowiedział (wyczerpująco) tylko na kilka pytań z sali.

Walka o studentów

Nie tylko Microsoft docenia polskich studentów. Google prowadził rozmowy z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie powstania tzw. "Google Research & Development Center". Ambasador Google'a (studentka po praktykach w Google, działająca niezależnie od polskiego oddziału firmy) zorganizowała na początku grudnia br. seminarium przeznaczone dla studentów i wykładowców, na którym przedstawiono ten projekt. Po spotkaniu nie zapadły żadne dalsze decyzje i obecnie Google prawdopodobnie rozmawia na podobny temat z krakowską AGH.


TOP 200