Wielkie halo!

Jeszcze w tym roku liczba abonentów trzech działających w Polsce sieci telefonii komórkowej przekroczy 2 miliony.

Jeszcze w tym roku liczba abonentów trzech działających w Polsce sieci telefonii komórkowej przekroczy 2 miliony.

W bieżącym roku w Polsce ponaddwukrotnie wzrosła liczba abonentów sieci trzech operatorów telefonii komórkowej - PTK Centertel, Ery GSM i Plus GSM. W grudniu 1997 r. wynosiła ona jedynie 850 tys., gdy pod koniec listopada tego roku już 1,9 mln (z tego ok. 200-250 tys. to klienci korzystający z usług prepaid). Według danych Ery GSM, co miesiąc o 50 tys. wzrasta liczba osób korzystających z jej usług.

Centertel - najdłużej działający w Polsce (do 6 lat) operator telefonii komórkowej - obniżył z dniem 15 grudnia br. opłaty za abonament, rozmowy telefoniczne i usługi dodatkowe w sieci NMT 450. Abonament miesięczny staniał z 90 zł do 60 zł (bez podatku VAT). Wprowadzono dwie nowe taryfy zastępujące poprzednie: podstawową (cena impulsu 0,3-1,2 zł) i preferencyjną (0,25-1,02 zł). Mniej zapłacą również abonenci sieci Idea (GSM 1800). Cena abonamentu Idea 50 zmniejszyła się z 49,18 zł do 10 zł (bez VAT), a Idea 150 z 98,36 zł do 40 zł.

Centertel opublikował również dane dotyczące przekroju demograficznego klientów. W analogowej sieci Centertel 43% stanowią osoby poniżej 35. roku życia, gdy w Idei wskaźnik ten wzrasta aż do 70%. W większości z usług PTK Centertel korzystają mężczyźni - odpowiednio: 80% i 75%.

Na koniec tego roku sieć NMT 450 Centertela obejmie zasięgiem 98% Polski, natomiast sieci GSM 900 Ery GSM i Plus GSM odpowiednio: 80% i 85%. Idea Centertel działa w dziesięciu największych polskich miastach (Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie). Na początku 1999 r. jej zasięg poszerzy się o 4 główne drogi łączące te miasta.