Wielkie dane w polskich organizacjach

Wyniki przygotowanego przez Computerworld we współpracy z IBM Polska raportu „Big Data+” dowodzą, że choć wdrażanie rozwiązań do analizy wielkich danych wymaga poważnych nakładów, aż 58% polskich organizacji już takie systemy posiada bądź planuje ich wdrożenie.

Podstawową przesłanką, jaka przyświeca realizacji projektów big data, jest uzyskanie dodatkowych przewag konkurencyjnych oraz optymalizacja procesów biznesowych za pomocą dotychczas niemożliwych do analizy danych.

Projekty zrealizowane i planowane oraz ich ramy czasowe

Spośród 224 przedsiębiorstw, które wzięły udział w badaniu, prawie co trzecie wykorzystuje już w jakimś zakresie rozwiązania big data. Dalsza 1/3 firm zamierza wdrożyć tego typu systemy w przyszłości.

Wielkie dane w polskich organizacjach

Najwięcej zainteresowanych rozwiązaniami big data zaobserwowano wśród firm informatycznych. Jak wspomniano we wstępie opracowania, wykazywana przez nie świadomość korzyści i adaptacja rozwiązań big data są dalej posunięte niż w przypadku reszty ankietowanych organizacji. Prawidłowość ta odznacza się już na etapie analizy zrealizowanych i planowanych wdrożeń.

Wielkie dane w polskich organizacjach

Wyniki przygotowanego przez Computerworld we współpracy z IBM Polska raportu dowodzą, że choć wdrażanie rozwiązań do analizy wielkich danych wymaga poważnych nakładów, aż 58% polskich organizacji już takie systemy posiada bądź planuje ich wdrożenie.

Więcej informacji na temat zastosowań, celów, planów i oczekiwań polskich firm i instytucji wobec Big Data można znaleźć w BEZPŁATNYM raporcie „Big Data+”.

Aż 42% respondentów wywodzących się z sektora firm informatycznych zadeklarowało posiadanie rozwiązań big data. W porównaniu do pozostałych badanych sektorów różnica na korzyść IT wynosi więc 15%. Odsetek ten daje się odnaleźć po stronie firm, które w ogóle nie zamierzają wdrażać rozwiązań do analityki wielkich wolumenów danych. Powyższa prawidłowość wskazuje na naturalnie związaną z branżą IT innowacyjność oraz siłą rzeczy lepsze niż w pozostałych przypadkach zrozumienie nowych technologii i oferowanych przez nie możliwości. Uzasadnieniem tej tezy jest fakt, że branża IT znacznie rzadziej niż inne wskazywała problem polegający na braku zrozumienia potrzeby analizy danych ze strony biznesu (jedynie 15% wskazań w stosunku do 24% spośród innych badanych sektorów).


TOP 200