Wielki Niebieski

22 kwietnia we wszystkich europejskich przedstawicielstwach IBM, a 2 maja w Warszawie, odbyła się światowa prezentacja systemów komputerowych IBM AS/400 serii D. Seria ta weszła do produkcji i sprzedaży w ubiegłym roku i stanowi najnowszą ofertę firmy. Centrum IBM w Rochester za opracowanie i uruchomienie produkcji systemów AS/400 serii D otrzymało w 1990 r. nagrodę rządu USA za jakość i nowoczesność.

22 kwietnia we wszystkich europejskich przedstawicielstwach IBM, a 2 maja w Warszawie, odbyła się światowa prezentacja systemów komputerowych IBM AS/400 serii D. Seria ta weszła do produkcji i sprzedaży w ubiegłym roku i stanowi najnowszą ofertę firmy. Centrum IBM w Rochester za opracowanie i uruchomienie produkcji systemów AS/400 serii D otrzymało w 1990 r. nagrodę rządu USA za jakość i nowoczesność.

Komputery AS/400 służą przede wszystkim do przetwarzania danych pomocnych przy zarządzaniu przedsiębiorstwami. Są to specjalizowane maszyny do zbierania dużych ilości danych, kontroli zapasów magazynowych, prowadzenia finansów przedsiębiorstwa, przechowywania danych kadrowych, prowadzenia obsługi pracowników, dokonywania analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa, wykonywania prac biurowych itp. Drugim zalecanym przez IBM zakresem zastosowań komputerów AS/400 jest komunikacja, są one bowiem wyposażone w sprzętowe i programowe możliwości przesyłania danych we wszystkich obecnie stosowanych protokołach transmisji, łącznie z protokołami przeznaczonymi dla systemów otwartych. Nowa seria D komputerów AS/400 wyposażona jest w programowo-sprzętowe narzędzia do budowy baz danych, komunikacji i systemu zabezpieczania danych.

Przedstawicielstwo polskie oferuje dla polskiego rynku jedenaście modeli komputerów AS/400. Najmniejszy jest model D04, mogący współpracować z 25 terminalami, a największy - D80 obsługujący do 2000 terminali i mający lepsze parametry przetwarzania niż komputery IBM serii 9000.

Obecnie maszyny AS/400 wyposażone są w 48-bitową magistralę wewnętrzną, pakiety pamięci RAM o pojemności od 16 do 384 MB, dyski twarde o pojemności od 1,6 do 170 GB. Maszyny mogą wykorzystywać napędy taśmowe dla taśmy półcalo-wej lub napędy dlla kaset DAT z taśmą 8-milimetrową oraz stacje odczytu i zapisu dyskietek optycznych CD. Możliwe jest także podłączenie do komputera AS/400 sterownika 5159 umożliwiającego sterowanie automatycznymi wagami, zegarami, pompami i innymi urządzeniami automatyki przemysłowej.

Maszyny AS/400 w wersjach wcześniejszych są używane w Polsce od 1989 roku. W 1990 roku uruchomiono w kraju ok. 30 instalacji systemów AS/400. W bieżącym roku przewiduje się uruchomienie ok. 100 takich instalacji. Największe instalacje pracują w przedsiębiorstwie EXBUD w Kielcach i Polimex-Cekop w Warszawie.

Polskie przedstawicielstwo IBM prowadzi obecnie prace nad przy stosowaniem oprogramowania do wymagań polskiego rynku. Na początek wszystkie używane w Polsce aplikacje ulegną spolszczeniu. W pracach tych przewidziano udział firm polskich chcących współpracować z IBM. Za standard polskich liter przyjęto wstępnie zestaw znaków określony przez regulamin Latin2 IBM.

Według zapewnień przedstawicieli IBM wszystkie dotychczasowe aplikacje, które powstały na wcześniejsze maszyny AS/400, będą mogły po adaptacji pracować na komputerach serii D. Seria D jest tak skonstruowana, aby nie wymagała specjalistycznej obsługi, klimatyzowanych pomieszczeń i mogła być płynnie rozwijana w miarę rosnących potrzeb użytkowników. Z ciekawszych cech komputerów AS/400 należy wymienić dwupoziomowy system szkolenia użytkownika (metoda „prowadzenia za rękę" i metoda opisywanych komend), system zdalnego, hasłowego sterowania maszyną przez modem (uruchamianie, zabezpieczanie danych, blokada przed niepowołanymi użytkownikami), system wykrywania przyłączonych urządzeń peryferyjnych i rozpoznawania ich konfiguracji.

Przy okazji prezentacji najnowszej światowej oferty firmy IBM omówiono aspekty współpracy „Wielkiego Niebieskiego" koncernu z polskimi firmami. IBM liczy na powstanie sieci sprzedawców sprzętu i współpracę przy tworzeniu nowych aplikacj dla komputerów AS/400. Możliwa jest także współpraca przy produkcji maszyn do pisania i montażu komputerów osobistych. Te ostatnie nie będą jednak mogły być firmowane znakiem koncernu. Przy promocji swojego sprzętu IBM dużą wagę przywiązuje do ośrodków akademickich i proponuje im zniżki do 35% przy zakupie sprzętu i 80% przy zakupie oprogramowania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200