Wielka bomba

Time Bomb 2000 to kompendium wiedzy o możliwych skutkach problemu roku 2000.

Time Bomb 2000 to kompendium wiedzy o możliwych skutkach problemu roku 2000.

Edward Yourdon - postać w informatyce znana od dawna, głównie dzięki pracom nad rozwojem metodologii inżynierii oprogramowania - od kilku lat zajmuje się problemem roku 2000. Jest dzisiaj uznawany, obok Petera de Jagera czy Capera Jonesa, za czołowego eksperta od spraw milenium. Swoją wiedzę o zagrożeniach roku 2000 zawarł w książce Time Bomb 2000, napisanej wspólnie z córką Jennifer.

Dla Edwarda Yourdona najważniejsza jest ekonomia. Czy problem roku 2000 nie przerodzi się w ogólnoświatowy kryzys gospodarczy? Czy banki są przygotowane do masowego wycofywania gotówki przez zaniepokojonych klientów tuż przed feralną datą (ostatnia taka sytuacja miała przecież miejsce podczas wielkiego kryzysu lat 30.)? Jaki wpływ może wywrzeć nieprzygotowanie systemów informatycznych na dostawę podstawowych mediów, transport, bankowość, przepływ informacji, usługi medyczne, telekomunikacyjne, agendy i instytucje rządowe czy wreszcie edukację? To nie jest problem jednej nocy czy jednego weekendu. W wyniku istniejących we współczesnym świecie silnych powiązań świata gospodarczego i wszystkich elementów współczesnej infrastruktury cywilizacyjnej, efekt problemu roku 2000 może się rozciągnąć nie na miesiące, ale całe lata.

Książka jest napisana w przystępny sposób. Daleka od technikaliów, dostępna właściwie dla każdego. To lektura do poduszki dla nieprzekonanych i dla tych, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej.

Własne przemyślenia autorów przeplatają się z bogatym zbiorem zebranych informacji o różnych aspektach przygotowań do nadejścia roku 2000. Nie są to więc czyste spekulacje, ale przewidywania oparte na zaobserwowanych faktach. Wartość książki podnosi dołączona do każdego rozdziału lista źródeł bibliograficznych i internetowych.

Uczyć się na przykładzie

Autor książki, Dick Lefkon, pracował nad różnorodnymi projektami dotyczącymi roku 2000 już od roku 1984. Zebrane doświadczenia pozwoliły mu na stworzenie zbioru informacji o udanych przygotowaniach do nadejścia nowego milenium. Bogactwem tej książki są porady przeznaczone dla menedżerów i kierownictwa firmy, także dotyczące aspektów prawnych zagadnienia Y2K.

Liczenie strat i zysków

Lektura tej książki, napisanej przez Howarda Rubina i Briana Robbinsa, szefów projektu roku 2000 w Chase Manhattan Bank, jednej z największych instytucji finansowych na świecie, nie zabierze zbyt wiele czasu. To zwarte kompendium wiedzy o ewolucji projektów roku 2000, wyrastających z biznesowej oceny możliwego ryzyka oraz tworzenia alternatywnych planów, mających na celu zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa.

Na początku można znaleźć 10-punktowy test, którego wypełnienie pozwoli określić stopień zaawansowania i profejsonalizmu prowadzonych projektów dotyczących problemu roku 2000. Książka może być pomocna w ocenie wartości tych projektów, także w przypadku zależności od otoczenia biznesowego i łańcucha dostaw.

<hr size=1 noshade>Edward i Jennifer Yourdon: Time Bomb 2000. Prentice Hall PTR, 1998 r. str. 416

Howard Rubin, Brian Robbins: Evaluating Success of a Y2000 Project. The Information Economics Press

Dick Lefkon: Year 2000: Best Practices for Y2K Millennium Computing. Prentice Hall PTR, str. 666

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200