Wiele w jednym pudełku

Nowa wersja Notes integruje funkcje klienta pocztowego, klienta Domino i przeglądarki WWW . Serwer Domino może pracować jako serwer pocztowy i aplikacyjny - także w konfiguracjach klastrowych.

Nowa wersja Notes integruje funkcje klienta pocztowego, klienta Domino i przeglądarki WWW . Serwer Domino może pracować jako serwer pocztowy i aplikacyjny - także w konfiguracjach klastrowych.

Udostępniona niedawno pierwsza wersja beta pakietów Lotus Notes 5 i Domino 5 (nazwanych R5 - od Release 5) realizuje wiele zapowiedzi składanych w ostatnim roku przez producenta oprogramowania - firmę Lotus Development. Produkty poszerzono we wszystkich możliwych kierunkach: zwiększono liczbę sposobów korzystania przez użytkowników z serwera Domino, interfejs Notes można obsługiwać prawie tak jak przeglądarkę WWW, znacznie poprawiono narzędzia programistyczne. I chociaż pełna wersja produktu pojawi się na rynku najwcześniej w IV kwartale br., to już dziś można ją poznać ściągając bezpłatnie z serwera firmy Lotus wersję beta.

Jednocześnie po instalacji wersji beta można się rozczarować, wziąwszy pod uwagę to, że Lotus nie planuje już udostępnić kolejnej publicznej wersji beta przed premierą finalnej wersji produktu. Jest ona bowiem pełna błędów i brakuje jej niektórych istotnych funkcji, które powinny być przetestowane jeszcze przed udostępnieniem produktu na rynku.

Trzy w jednym

Pakiet składa się z trzech produktów: klienta Notes, serwera Domino i pakietu dla programistów Domino Designer. Każdą z tych aplikacji wyposażono w wiele nowych funkcji, czym "podnosi poprzeczkę" na rynku produktów do realizacji elektronicznych systemów obiegu informacji i zadań.

Oprogramowanie klienckie Notes w piątej wersji łączy zarówno funkcje przeglądarki internetowej, jak i standardowego klienta Notes. Interfejs programu zmodyfikowano, dzięki czemu jego wygląd obecnie bardziej przypomina inne aplikacje pracujące w środowisku Windows. Użytkownik może bezpośrednio z poziomu Notes korzystać z baz rezydujących na serwerze Domino, przeglądać pocztę elektroniczną, a także "żeglować" po Internecie. To właśnie odróżnia tego klienta od oprogramowania firm, takich jak Microsoft czy Novell, których pakiety służą wyłącznie do obsługi poczty elektronicznej.

Nowy interfejs ma wiele cech przeglądarek WWW . Użytkownik może powiększać listę bookmarków o adresy poszczególnych dokumentów w bazach danych, a także skróty do wybranych listów elektronicznych.

Istotne jest także to, że firmie Lotus udało się zmniejszyć rozmiar całej aplikacji klienckiej, mimo wdrożenia w niej wielu nowych funkcji.

Notes zapewnia dostęp do poczty elektronicznej i terminarzy przechowywanych na serwerze Domino. Do poczty można się jednak dostać także w inny sposób - za pośrednictwem przeglądarki WWW . Niestety, w wersji beta programu funkcja ta jest znacznie ograniczona. Można bowiem przeglądać pocztę elektroniczną z użyciem przeglądarki, ale nie można w ten sam sposób skorzystać z kalendarza. Lotus zapewnia, że finalna wersja produktu będzie to umożliwiała.

Nowością szczególnie przydatną użytkownikom podróżującym z komputerem przenośnym jest odchudzona wersja usług katalogowych Domino Directory nazwana Lightweight Directory Catalog, instalowana razem z klientem Notes. W efektywny sposób pozwala ona zarządzać elektronicznymi wizytówkami wszystkich osób, z którymi kontaktuje się użytkownik. Możliwa jest także ich replikacja między klientem a serwerem oraz wymiana z elektronicznymi notatnikami (np. PalmPilot firmy 3Com). Zaletą tych katalogów jest ich wyjątkowo duży stopień kompresji, dzięki czemu nawet tysiące wizytówek zajmują relatywnie mało miejsca.

W kliencie Notes wprowadzono także inne drobne, aczkolwiek przydatne usprawnienia. Wydzielono np. nagłówki listów i dokumentów, dzięki czemu nie zlewają się one już z istotną treścią, tak jak dotychczas. Wprowadzono też nową technologię indeksowania i przeszukiwania danych (zapożyczoną od IBM) przechowywanych lokalnie na stacji klienckiej.

Serwer

Najbardziej rozbudowanym produktem, w porównaniu do poprzedniej wersji, nie jest jednak Notes, ale serwer Domino. Nowa jego wersja może pracować nawet na platformach AS/400 i S/390, obsługuje najnowsze standardy internetowe i działa w konfiguracjach klastrowych (zarówno w trybie fail-over, jak i load-balancing). Poparcie dla Domino, jako platformy dla aplikacji korporacyjnych, zadeklarowali także producenci dużych systemów wspomagania zarządzania (ERP).

Podczas instalacji użytkownik ma trzy możliwości do wyboru: Domino Mail Server, Domino Application Server i Domino Enterprise Server. Pierwsza z tych opcji instaluje i konfiguruje serwer Domino pod kątem obsługi poczty elektronicznej oraz zarządzania kalendarzami i terminarzami użytkowników. Druga - wzbogaca serwer pocztowy o możliwość serwerowania specjalnie przygotowanych dla Notes aplikacji, trzecia - dodaje możliwość budowania konfiguracji klastrowych Domino zarówno dzielących się zadaniami podczas zwykłej pracy (dystrybucja obciążenia), jak i przejmujących własne obowiązki w przypadku awarii serwera.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200