Wiele w jednym

Właściwości, jakie niesie z sobą nowa wersja arkusza Quattro Pro 7, dostosowane są do wymagań Windows 95 i zapewniają 32-bitową zgodność z nowym systemem. Ale to nie wszystko. Nowy arkusz kalkulacyjny wyposażono w możliwość dostępu do serwerów WWW, w system informacji przestrzennej, w wiele praktycznych udoskonaleń wersji poprzednich.

Właściwości, jakie niesie z sobą nowa wersja arkusza Quattro Pro 7, dostosowane są do wymagań Windows 95 i zapewniają 32-bitową zgodność z nowym systemem. Ale to nie wszystko. Nowy arkusz kalkulacyjny wyposażono w możliwość dostępu do serwerów WWW, w system informacji przestrzennej, w wiele praktycznych udoskonaleń wersji poprzednich.

Oto przegląd ważniejszych możliwości Quattro Pro 7 dokonany przez specjalistę od baz danych, arkuszy kalkulacyjnych - Kelly Conantsera (kelly_conatser@infoworld.com) na podstawie wersji beta arkusza.

Quattro z Internetem

Quattro Pro for Windows jest pierwszym na świecie arkuszem kalkulacyjnym, który za pośrednictwem sieci Internet pozwala na proste pozyskanie danych, np. z Wall Street. Wykorzystując polecenia Otwórz Plik (Open File ) lub Wstaw Plik (Insert File) użytkownik arkusza może dołączyć do swoich danych te, które są dostępne na serwerach WWW (World Wide Web). Może on określić formuły połączeń z plikami dostępnymi na serwerze WWW przy wykorzystaniu podobnej składni poleceń jakby odnosiło się to do plików na zewnątrz systemu komputerowego. Wybierając polecenie Help NetWire użytkownik arkusza za pośrednictwem Internetu łączy się ze stronicą Home technicznego suportu dla Quattro Pro lub też z ważniejszymi usługami, oferowanymi przez CompuServe lub America OnLine.

Innego typu internetową właściwością, w jaką wyposażono Quattro Pro 7, jest możliwość skorzystania przy odczycie lub przy zapisie danych na pliku z narzędzi HML 3 (Hypertext Markup Language). Jest to istotne np. przy tworzeniu własnej stronicy typu Home, bez konieczności opuszczania arkusza Quattro Pro. Twórcy arkusza pozwalają także na proste konstruowanie wrażliwych na Internet makropoleceń i przyporządkowanie ich odpowiednim przyciskom na ekranie. Dla tych, którzy kupią wersję Quattro na CD-ROM dostarczono nawet pełną wersję Netscape 2.0 (popularna przeglądarka).

Wersja na CD-ROM zawiera dodatkowo 1425 zdjęć, ponad 1000 plików dźwiękowych oraz 16 klipów wideo. Inne dołączone elementy to seria ilustrująca w sposób animowany właściwości arkusza, około 20 dodatkowych szablonów, aplikacje powiązane z wykorzystaniem map.

Arkusz i informacja przestrzenna

Możliwość wykorzystania map powiązanych z informacjami przestrzennymi jest zawarta zarówno w wersji arkusza zapisanej na CD-ROM, jak i w tej tańszej, dyskietkowej. Podobnie jak w produkcie firmy Lotus (która zapoczątkowała łączenie arkusza Lotus 1-2-3 z mapami już w 1994 r.) arkusz Quattro Pro wykorzystuje do tego celu mechanizmy opracowane przez Strategic Mapping Inc. Mapy tworzone są na podstawie dwóch kolumn danych - te z pierwszej kolumny zamieniane są na kolory, te z drugiej na zakreskowanie odpowiednich obszarów mapy. Jest to schemat postępowania podobny do tego, jaki jest wykorzystywany w arkuszu Lotus 1-2-3.

Obie wersje Quattro (na CD-ROM i na dyskietkach) zawierają wiele map demograficznych, w tym: stanów USA, prowincji kanadyjskich i meksykańskich, Japonii, Europy, Australii i inne. Wersja na CD-ROM zawiera dodadkowo dane związane z listami wyborców. Inne mapy dołączone do droższej wersji to: drogowa, połączeń kolejowych, a nawet głównych tras instalacji kanalizacyjnych. Są one dostępne z poziomu mapy USA poprzez zastosowanie kolejnych przybliżeń (zoom).

Quattro Pro 7 - praca grupowa, inne właściwości

Kolejne właściwości Quattro Pro 7 (tym razem dla obu wersji) to funkcje związane z pracą grupową. Usługi świadczone przez WorkFlow Manager pozwalają m.in. na dołączenie się z arkuszem do księgi adresowej każdego zgodnego z Messaging API systemu poczty elektronicznej. Jest to proces o wiele prostszy od stosowanego w poprzednich wersjach mechanizmu OBEX, w szczególności upraszcza definiowanie połączeń nadawca-subskrybenci.

Inne właściwości nowego arkusza to: "inteligentne wpasowanie" (parse expert) zewnętrznego, zaimportowanego tekstu do bieżącego arkusza, współpraca z Notes FX, 130 nowych poleceń typu (@) (co daje w sumie ponad 500 funkcji typu (@)), nowe paski narzędziowe (oferują właściwości podobne do tych, które są używane w 1-2-3 lub Excel), przyciski, które można przyporządkować do pliku danych, przy czym naciśnięcie przycisku powoduje automatyczne uruchomienie ikony pliku .EXE, powiązanego z odczytywanym plikiem danych.

Dla nabywców wersji standardowej Quattro Pro dostępne są sterowniki baz ODBC, dla wersji CD-ROM oferowane są nowo opracowane sterowniki dostępu do baz Oracle, Sybase, InterBase, Informix, MS SQL Server. (IW/wn)


TOP 200