Większy rynek dla e-podpisu

Nowelizacja ordynacji podatkowej spowodowała zwiększenie zainteresowania e-podpisem. Rozporządzenie MF zobowiązujące banki do przesyłania do resortu informacji o prowadzonych kontach firmowych weszło w życie 15 stycznia 2007 r.

Nowelizacja ordynacji podatkowej spowodowała zwiększenie zainteresowania e-podpisem. Rozporządzenie MF zobowiązujące banki do przesyłania do resortu informacji o prowadzonych kontach firmowych weszło w życie 15 stycznia 2007 r.

Wprowadzono wtedy konieczność comiesięcznej aktualizacji przesyłanych informacji za pośrednictwem systemu Cerber. W rozporządzeniu określono konieczność opatrzenia danych e-podpisem i przesyłania ich w formacie XML. Od lipca br. ZUS będzie zaś przyjmował deklaracje od firm opatrzone kwalifikowanym e-podpisem.


TOP 200