Większy kapitał zakładowy TP Sircom

TP SA objęła 150 tys. dodatkowych udziałów spółki zależnej TP Sircom o wartości 75 mln zł. TP Sircom zajmuje się prowadzeniem miejsc krótkotrwałego zakwaterowania i organizacją konferencji. Docelowo spółka ma świadczyć usługi doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.

Telekomunikacja Polska SA podwyższyła kapitał zakładowy spółki zależnej TP Sicrom z 1 mln zł do 76 mln zł. TP SA objęła 150 tys. nowych udziałów spółki wnosząc wkład pieniężny w wysokości 9 mln zł i niepieniężny w postaci ośrodków szkoleniowych firmy w Gdańsku i Olsztynie.

TP Sicrom sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem hoteli i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania. Firma organizuje szkolenia i konferencje połączone z wypoczynkiem. Docelowo TP Sicrom ma również świadczyć usługi doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.

Zobacz również:


TOP 200