Większy kapitał Optimus Lockheed Martin Information Technology Group S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Optimus Lockheed Martin Information Technology Group SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego z 5 665 000 zł do 9 565 000 zł. Optimus SA ma 51% kapitału akcyjnego, a Lockheed Martin - 49%.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Optimus Lockheed Martin Information Technology Group SA podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego z 5 665 000 zł do 9 565 000 zł. Optimus SA ma 51% kapitału akcyjnego, a Lockheed Martin - 49%.

Zarząd Optimus SA poinformował również, że postawiono w stan likwidacji Przedsiębiorstwo Optimus sp. z o.o. w Białymstoku.


TOP 200