Większość firm ma problemy ze zgodnością z warunkami licencji oprogramowania

Z badań przeprowadzonych przez firmę King Research wynika, iż średnio dwóch na trzech szefów ds. IT nie jest przekonanych, że w ich firmach oprogramowanie jest wykorzystywane zgodnie z warunkami licencji. W znacznej większości firm brakuje mechanizmów kontroli legalności oprogramowania i zgodności z umowami licencyjnymi.

Tylko 8% ankietowanych przyznało, że posiada wypracowane systemy analizy zgodności z warunkami licencji. Pozostała grupa takich kontroli nie przeprowadza w ogóle lub prowadzi je w ręcznie w sposób wyrywkowy. Jednocześnie tylko co trzecia firma jest przygotowana do audytu legalności oprogramowania. Poza tym tylko 30% badanych uważa, że w ich firmach są podejmowane wystarczające działania zapobiegające wykorzystywaniu oprogramowania w sposób niezgodny z licencją.

Aż 44% badanych przyznaje, że zdarza im się świadomie wykorzystywać aplikacje w sposób naruszający warunki licencji. Średnio w dwóch na trzy firmy tolerowane są sporadyczne przypadki wykorzystywania oprogramowania w sposób sprzeczny z zapisami licencji. Zdaniem analityków dotyczy to przede wszystkim wykorzystywania w celach komercyjnych aplikacji przeznaczonych do użytku prywatnego.

Zobacz również:

Anonimowe badanie ankietowe przeprowadzono w maju br. Wzięło w nim udział 343 pracowników działów informatycznych firm z całego świata.


TOP 200