Większe piractwo, mniejsze straty

Według danych BSA, straty poniesione przez producentów oprogramowania z powodu działalności piratów, zmalały w 2001 r. do 10,9 mld USD. Odsetek nielegalnie wykorzystywanych aplikacji wzrósł jednak do 40%.

Z raportu opublikowanego przez BSA (Business Software Alliance) wynika, że producenci oprogramowania, w 2001 r., z powodu działalności piratów stracili ok. 10,97 mld USD - rok wcześniej sumę tę szacowano na 11,75 mld. Wpływ na to miał jednak spadek cen oprogramowania. W skali globalnej, odsetek nielegalnie wykorzystywanych aplikacji wzrósł natomiast do 40%.

Najwyższe straty producenci odnotowali w Azji - szacuje się, że wartość nielegalnie skopiowanego oprogramowania w tej części świata wyniosła ok. 4,7 mld USD. Raport stwierdza , że "współczynnik piractwa" w krajach azjatyckich wynosi nawet do 92% (w Chinach) - oznacza to, że ponad 9 na 10 wykorzystywanych programów to nielegalne kopie.

Zobacz również: