Większa gęstość zapisu u IBM

Moguncja. Na konferencji (Mainz, RFN) zorganizowanej przez Storage System Division IBM Europe 14 czerwca b.r., zaprezentowano nowe produkty z dziedziny pamięci masowych. Największym osiągnięciem technicznym jest opracowana i wdrożona już do produkcji nowa technologia wytwarzania medium do magnetycznego zapisu danych.

Moguncja. Na konferencji (Mainz, RFN) zorganizowanej przez Storage System Division IBM Europe 14 czerwca b.r., zaprezentowano nowe produkty z dziedziny pamięci masowych. Największym osiągnięciem technicznym jest opracowana i wdrożona już do produkcji nowa technologia wytwarzania medium do magnetycznego zapisu danych.

W opracowanej w SSD technologii, ferromagnetyczna warstwa, na której dokonywany jest zapis danych, ma "ciągłe" własności magnetyczne - nie wykazuje ziarnistości - jak to jest w przypadku tradycyjnego medium, które stanowi emulsję maleńkich cząstek ferromagnetyka, zawieszonych w żywicy plastikowej. Zastosowanie nowego medium umożliwiło osiągnięcie gęstości zapisu danych równej 564 Mb/cal-. W połączeniu z głowicami wykonanymi w technologii MR (Magneto Resistivity), daje to ogromne pojemności zainstalowane w pojedynczych napędach dyskowych i małe czasy dostępu: 5,2 GB, 8,6 ms i szybkości transmisji 12,2 Mb/s.

Opisane urządzenie to już drugi w historii doniosły wynalazek z dziedziny zapisu danych, jaki dokonany w Moguncji. Pierwszym, było opanowanie i wdrożenie druku: właśnie tu mistrz Johann Gensfleish zum Gutenberg, przed ponad 500 laty wynalazł druk i w 1455 r. wydrukował po raz pierwszy w dziejach Biblię.

Na podstawie nowej technologii nośników magnetycznych, powstała nowa grupa tablic dyskowych RAMAC Array. W jej skład wchodzą dwa rozwiązania techniczne o nazwach: RAMAC Array DASD i RAMAC Array Subsystem. W obu wypadkach zastosowano bezpieczną implementację RAID 5. RAMAC Array DASD współpracuje z kontrolerami pamięci IBM 3990 model 3 i 6. Pojemność tablicy dysków może wahać się w granicach 11,3-90,8 GB. RAMAC Array Subsystem może operować 16 podsystemami RAID 5 traktując je jako jeden system (blok) pamięci. Maksymalna pojemność zależy od formatu zapisu danych i wynosi 90,8 GB dla 3390, 90,7 GB dla 3380 oraz 72 GB dla 9345.


TOP 200