Wiedzieć coraz więcej

Business Intelligence należy do obszarów rynku informatycznego o największym tempie wzrostu.

Business Intelligence należy do obszarów rynku informatycznego o największym tempie wzrostu.

Na początku należałoby ustalić, o czym jest mowa, bowiem wokół pojęcia Business Intelligence narosło trochę nieporozumień. Próby tłumaczenia tego określenia na polski jako "inteligencja znesu" i temu podobne są oczywiście bezsensowną kalką językową, chodzi tutaj raczej o "intelligence" jako wywiad, a dokładniej rzecz biorąc, świadomość informacyjną. Bezpieczniej będzie (jak to jest zresztą na ogół praktykowane) pozostać przy oryginale, ewentualnie przy skrócie BI.

Jedni traktują ten termin bardzo szeroko, obejmując nim zarówno hurtownie danych, jak i elementy pakietu Microsoft Office. Inni zaś widzą w BI jedynie narzędzia do przetwarzania danych zgromadzonych w przeszłości.

Odróżniają przy tym rozwiązania analityczne BA (Business Analytics), jako narzędzia służące również do prognozowania. Definicja ma o tyle istotne znacznie, że od przyjęcia określonej wersji zależy również ocena wielkości rynku rozwiązań i narzędzi BI.

Droga do Business Intelligence

Droga do Business Intelligence

Niezależnie jednak od przyjętej definicji, rynek BI cały czas się rozwija znacznie szybciej niż cały rynek IT. Jest ku temu istotny powód - wg danych przytaczanych przez IDC w latach 1999-2003 wytworzono i zapisano więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej, tj. od początku ludzkości do 1998 r. By ten gargantuiczny rezerwuar informacji dało się z pożytkiem wykorzystać, potrzebne są efektywne narzędzia docierania do danych i ich analizy.

Informacja dla mas

Pewne elementy BI, jak raportowanie czy analizy OLAP, są codziennością w większości średnich i dużych firm. Inne, np. zaawansowane drążenie danych czy mobilne wdrożenia BI, dopiero czekają na upowszechnienie. Zawsze jednak wdrożenia BI są podejmowane z nadzieją na uzyskanie istotnego zwrotu z inwestycji, stanowią bowiem wtórne wykorzystanie danych operacyjnych. Wydłuża się w ten sposób czas "życia" danych, które dzięki rozwiązaniom BI zostają ponownie wprowadzone do obiegu informacyjnego przedsiębiorstwa.

Rynkowe perspektywy dostawców

Rynkowe perspektywy dostawców

Efekt z reguły jest ten sam - wzrasta nasycenie informacyjne. Dzięki temu potencjalnie można szybciej podejmować lepsze decyzje. Specjaliści od marketingu w firmach oferujących rozwiązania analityczne podkreślają, że wdrażanie BI w przedsiębiorstwie oznacza demokratyzację za pomocą złamania schematu władzy utrzymywanej poprzez dostęp do informacji. Mają w tym wiele racji, stale bowiem rośnie liczba użytkowników narzędzi BI. O ile dzisiaj 80% z tych użytkowników to szeroko rozumiani analitycy, o tyle już w niedalekiej przyszłości odsetek ten ma raptownie zmaleć. Owe 80% będą stanowić konsumenci informacji, a więc szeregowi pracownicy umysłowi.

"Zarząd w firmie tworzą nie ci, którzy mają tytuł kierownika, dyrektora czy prezesa, ale wszyscy pracownicy, którzy chcą i potrafią myśleć" - choć teza ta może zabrzmieć obrazoburczo, w gruncie rzeczy jest prawdziwa. Wprowadzanie narzędzi BI sprawia, że tak rozumiany zarząd otrzymuje odpowiednie narzędzia potrzebne do kierowania biznesem.

Przyszłość BI

Rozwiązania BI są ciągle doskonalone, a rynek ich dostawców dopiero zaczyna się konsolidować. Elementów do usprawnienia pozostaje jeszcze sporo, a właściwie wciąż nie ma dostawcy, który oferowałby rzeczywiście pełne spektrum pełnowartościowych rozwiązań BI.Amerykańska redakcja Computerworld przeprowadziła ankietę wśród tamtejszych specjalistów od systemów Business Intelligence, starając się znaleźć odpowiedź na pytanie, czego możemy oczekiwać w przyszłości. Respondenci najczęściej wskazywali na następujące elementy:

Automatyzacja

W ciągu 10 lat znaczna część procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie zostanie zautomatyzowana, co będzie oznaczać możliwość dokonania redukcji zatrudnienia ponad 50% kierowników średniego szczebla. Dostępne obecnie najbardziej zaawansowane pakiety BI mogą wskazać optymalny kierunek działań (wg wprowadzonych reguł biznesowych), co stanowi pierwszy krok na drodze do owej automatyzacji. Te narzędzia, które pojawią się w przyszłości, będą optymalizować drogę dojścia do wskazanego celu.

Integracja z portalami

Obecna i prognozowana wartość rynku rozwiązańi narzędzi BI w krajach Unii Europejskiej (w mln USD)

Obecna i prognozowana wartość rynku rozwiązańi narzędzi BI w krajach Unii Europejskiej (w mln USD)

Obecnie portale korporacyjne i systemy BI nie tworzą spójnej całości, ale to się wkrótce zmieni. Ostatecznym celem jest redukcja liczby i źródeł prezentowanych danych, które są potrzebne do podjęcia decyzji, lecz będą to dane odgrywające istotną rolę w procesie decyzyjnym.

Kopalnie e-maili

Dopiero zaczynamy zdawać sobie sprawę, jak cennym zasobem intelektualnym i źródłem wiedzy w przedsiębiorstwie mogą być archiwa poczty elektronicznej. W ciągu 5-10 lat staną się one w pełni poindeksowanymi, łatwymi w przeszukiwaniu multimedialnymi bazami danych.

”Samouzdrawialne” bazy danych

Stałym i nieustającym problemem w tworzeniu i utrzymaniu repozytoriów danych, stanowiących fundament systemów analitycznych, jest jakość danych. W przyszłości będzie potrzebne wyposażenie hurtowni danych w narzędzia pozwalające na automatyczne wykrywanie i naprawianie (wszędzie tam, gdzie tylko będzie to możliwe) zauważonych nieprawidłowości w poszczególnych elementach składowych danych.


TOP 200