Wiedza reglamentowana

Praktycznie jedynymi dostępnymi w Polsce źródłami wiedzy na temat technik analitycznych są szkolenia organizowane przez dostawców rozwiązań informatycznych oraz rozliczne seminaria i konferencje. Tematyką tą zaczynają się także interesować wyższe uczelnie.

Praktycznie jedynymi dostępnymi w Polsce źródłami wiedzy na temat technik analitycznych są szkolenia organizowane przez dostawców rozwiązań informatycznych oraz rozliczne seminaria i konferencje. Tematyką tą zaczynają się także interesować wyższe uczelnie.

"W Polsce pracuje 10, maksimum 20 doświadczonych specjalistów, którzy potrafiliby zaprojektować i wdrożyć kompleksowy system obsługi klienta, oparty na CRM i innych narzędziach analitycznych" - mówi dyrektor personalny jednej z dużych firm wdrożeniowych. "Polska to wciąż rynek systemów, a nie rozwiązań CRM" - wtóruje mu Piotr Masłowski, wiceprezes lubelskiej firmy Anica System, wdrażającej CRM.

Brak dużych projektów, w trakcie których mogliby zdobywać szlify kolejni specjaliści, sprawia, że tylko kilka polskich firm może pochwalić się posiadaniem zespołu specjalizującego się we wdrożeniach analitycznych narzędzi wspomagających analizę zachowań klienckich. O ile problemu nie stanowi znalezienie informatyków biegłych w technologicznych aspektach wdrożenia, o tyle zatrudnienie dobrego analityka - na razie - jest trudne. W takiej sytuacji firmy wdrożeniowe same próbują wykształcić kolejnych konsultantów. Duże międzynarodowe koncerny wysyłają swoich pracowników na projekty zagraniczne. Mniejsze próbują szkolić ich we własnym zakresie. Szukają również kursów, na których ich pracownicy mogliby poznać tajniki analizy biznesowej systemów wspomagających obsługę klienta.

Tylko u dostawcy

Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, brakuje specjalistów, którzy dysponowaliby odpowiednią wiedzą praktyczną. Po drugie, stworzenie programu takiego szkolenia jest bardzo trudne ze względu na specyficzne wymogi każdego projektu. Dlatego też tego typu szkolenie powinno raczej przypominać konsultacje. Osoba, która byłaby zainteresowana wiedzą dotyczącą analizy biznesowej zachowań klienta, jest skazana na kursy organizowane przez dostawców rozwiązań informatycznych oraz firmy zajmujące się doradztwem strategicznym z tego zakresu. Praktycznie każda z nich oferuje zajęcia dotyczące obsługi oferowanych systemów. Wszystkie kursy zawierają również część ogólną, poświęconą analizie danych na temat klientów. Najczęściej temat ten jest jednak poruszany ogólnikowo, z naciskiem na aspekty psychologiczne i organizacyjne.

Najciekawszą ofertą szkoleń z zakresu wspomaganej informatycznie analizy zachowań klientów dysponują producenci systemów analitycznych, tacy jak SAS Institute, StatSoft czy SPSS. Ta pierwsza - obok kursów dotyczących zastosowań narzędzi SAS - proponuje również szkolenia poświęcone analizie jakości, podstawom statystyki, metodom prognostycznym oraz podstawom eksploracji danych.

Bogatą ofertę ma również krakowskie Centrum Szkoleniowe SPSS. Firma prowadzi prawie 30 kursów z zakresu analizy danych w marketingu i sprzedaży, analiz statystycznych, eksploracji danych czy nawet wykorzystania sieci neuronowych w analityce. Wszystkie szkolenia są prowadzone w cyklu półrocznym na trzech różnych poziomach zaawansowania. W ciągu ostatnich 5 lat ze szkoleń w centrum skorzystało prawie 1000 osób. "Zainteresowanie tego typu szkoleniami z roku na rok rośnie. Poszerza się także krąg osób uczestniczących w kursach. Jednocześnie dużą część tej grupy zaczynają stanowić osoby, nie zajmujące się na co dzień analizami. Powstaje zapotrzebowanie na informacje o preferencjach i oczekiwaniach klientów. Są to dwie rzeczy niezbędne przy budowaniu i właściwym zarządzaniu relacjami z klientem" - mówi Kinga Freindl z działu marketingu SPSS Polska.

Osobom poszukującym wiedzy do analizy biznesowej zachowań konsumenckich pozostają do wyboru także różnego rodzaju konferencje i seminaria. Ich poziom na ogół nie jest oceniany zbyt wysoko.

Perspektywy na uczelniach

Wcale nie lepiej przedstawia się sprawa dostępności tego rodzaju wiedzy na wyższych uczelniach. Jak mówi dyrektor jednej z dużych firm wdrożeniowych, szkoły wyższe wyraźnie przespały zapotrzebowanie na tego typu wiedzę i w tej chwili, często pod naporem studentów, usiłują to spóźnienie nadrobić. Na ogół czynią to we współpracy z którymś z dostawców narzędzi analitycznych. Szczególną aktywność w tym zakresie wykazuje SAS Institute, który nawiązał współpracę z kilkunastoma największymi polskimi uczelniami - od Politechniki Białostockiej, po Wojskową Akademię Techniczną. Dzięki niej studenci zyskali możliwość pracy z nowoczesnymi systemami do analizy danych. Przedmioty dotyczące właśnie analizy danych marketingowych znalazły się w programie niemal wszystkich wyższych szkół ekonomicznych.

Jednym z pionierów, jeśli chodzi o naukę analizy danych na temat zachowań konsumenckich, był Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainicjował on 3 lata temu wraz z firmą SPSS Polska roczne podyplomowe studia Metody badań marketingowych dla przedsiębiorstw i banków. Rok nauki kosztuje tam 5,9 tys. zł. Studia o podobnym charakterze dotyczące Informatyzacji strategii decyzyjnych w przedsiębiorstwie otworzyła niedawno także Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (koszt: 3 tys. zł za semestr i 1,4 tys. zł opłaty wpisowej). Tematyka ta jest również przedmiotem badań w ramach studiów doktoranckich w Zakładzie Analizy i Wspomagania Decyzji warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej. Wszystko to jednak zbyt mało w porównaniu z potrzebami, jakie w ostatnim czasie wykreował rynek.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200