Wiedza o chmurze przyjdzie z Krakowa

Otwarte w Krakowie centrum cloud computing ma stać się głównym tego typu ośrodkiem IBM w Europie Środkowo-Wschodniej i obsługiwać m.in. Czechy i Turcję.

Większość dyskusji na temat modelu cloud computing koncentruje się na kwestiach biznesowych. Nie wszyscy jednak rozumieją technologię, która stoi za modelem chmury. Chcemy wywołać taką dyskusję.

Eric van der Schilden, dyrektor Laboratorium Oprogramowania IBM w Krakowie

IBM za pośrednictwem otwartego w Krakowie centrum chce zachęcić partnerów, aby korzystali z oferowanych w modelu cloud rozwiązań, w celu rozszerzenia własnej oferty. "Wszyscy mówią o rozwiązaniach w chmurze, ale niewiele osób wie, co ten termin oznacza. Jeszcze mniejsza grupa dysponuje wiedzą na temat specyficznych rozwiązań wykorzystujących technologie cloud" - mówi Eric van der Schilden, dyrektor krakowskiego Laboratorium Oprogramowania IBM. Według niego, nowe centrum kompetencyjne będzie koncentrować się na promowaniu wiedzy na temat modelu cloud computing oraz związanych z nim rozwiązań IBM. Centrum kompetencyjne ma dodatkowo wykraczać poza rozwiązania sprzętowe.

"Model cloud computing jest nierozerwalnym połączeniem rozwiązań sprzętowych, oprogramowania i usług konsultingowych. Większość dyskusji na temat tego modelu koncentruje się na kwestiach biznesowych. Nie wszyscy jednak rozumieją technologię, która stoi za modelem chmury. Chcemy wywołać taką dyskusję" - mówi Eric van der Schilden. W ramach krakowskiego ośrodka organizowane będą m.in. warsztaty, szkolenia i prezentacje kompleksowych rozwiązań cloud opartych na technologiach IBM. Większość z nich będzie bezpłatna. "Chcemy pozwolić naszym partnerom oraz obecnym i potencjalnym klientom dotknąć tego typu rozwiązań, pokazać, jak działają i ułatwić porównanie z rozwiązaniami instalowanymi lokalnie" - zapewnia Eric van der Schilden.

Zobacz również:

  • Jak cyfryzują się polskie przedsiębiorstwa
  • Amazon Web Services uruchamia AWS European Sovereign Cloud
  • OVHcloud wprowadza usługę Identity and Access Management

Jednym z pierwszych produktów opracowanych w ramach krakowskiego centrum rozwiązań cloud computing jest platforma dedykowana dla dostawców usług telekomunikacyjnych. Wedle zapowiedzi, na środowisko składają się rozwiązania sprzętowe i aplikacyjne, prekonfigurowane pod kątem typowych potrzeb firm świadczących podobnego rodzaju usługi. Tego rodzaju rozwiązania mają umożliwić m.in. skrócenie czasu wprowadzania na rynek nowych usług przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka biznesowego i niezbędnych nakładów finansowych. "Zalety modelu cloud computing są widoczne we wszystkich obszarach biznesu i wszędzie tam, gdzie występują duże instalacje IT" - przekonuje Eric van der Schilden. Zapowiada również, że podobnych kompleksowych rozwiązań rozwijanych pod kątem specyficznych potrzeb branżowych będzie więcej. IBM nie ujawnia jednak konkretnych informacji na temat rozwoju oferty.

Rozwija się również krakowskie Laboratorium Oprogramowania IBM. Rozbudowywane są m.in. kompetencje w zakresie usług migracyjnych dla środowiska bazodanowego Oracle. Prowadzone są także działania z zakresu wsparcia sprzedaży, analizy opłacalności oraz obsługi posprzedażowej. "Mamy w zespole specjalistów, którzy mogą wspierać biznes we wdrażaniu rozwijanych u nas technologii oraz ich dalszej konfiguracji i optymalizacji" - podkreśla Eric van der Schilden.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200