Więcej zintegrowanych systemów w dużych firmach

Z analiz firmy DiS wynika, że największe polskie przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na wdrożenie oprogramowania klasy ERP nawet jeśli się to wiąże z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Jednocześnie duże firmy często rezygnują z systemów zarządzania rozwijanych przez wewnętrzne działy IT oraz i mniejszych dostawców.

Z badań DiS wynika, że w dużych przedsiębiorstwach najczęściej stosowane są pakiety firm: SAP, Oracle, IFS i Infor. Wśród pierwszych pięciu systemów ERP znalazło się również oprogramowanie Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa. Zdaniem analityków w ciągu pięciu lat sumaryczny udział wspomnianych producentów w rynku systemów zarządzania stosowanych przez największe polskie przedsiębiorstwa znacznie wzrósł.

W opinii analityków polskie przedsiębiorstwa z listy 100 największych coraz częściej chciałyby użytkować jeden, w miarę uniwersalny system ERP o jak największej funkcjonalności. Dlatego firmy coraz częściej decydują się na zastąpienie istniejącego oprogramowania wspomagającego zarządzanie systemami, których funkcjonalność obejmuje jak największą liczbę obszarów działalności biznesowej. W przypadku największych firm rozwój systemów klasy ERP jest często podyktowany także chęcią usprawnienia konsolidacji przedsiębiorstw.

Zobacz również:


TOP 200