Więcej zakupów z kartą

eCard w okresie kwiecień-czerwiec odnotował 22% wzrost obrotów i 8% wzrost liczby autoryzowanych transakcji.

W minionym kwartale spółka autoryzowała 42 tys. internetowych transakcji o łącznej wartości blisko 11,3 mln zł. Ich średnia wartość w II kw. wynosiła 266 zł i była o 13% wyższa niż rok wcześniej.

Pierwsze półrocze 2003 r. eCard zamknął obrotami na poziomie 20,4 mln zł, co oznacza 250% wzrost wobec 2002 r. Ilość autoryzowanych przez spółkę transakcji (81,4 tys.) była dwukrotnie większa niż przed rokiem. Z usług autoryzacji płatności internetowych eCardu korzysta 345 obecnie klientów.


TOP 200