Więcej wirtualizacji, centra danych w chmurach

Technologia wirtualizacji na dobre zakorzeniła się w centrach danych i rozpoczyna swoją ekspansję na nowe obszary, takie jak stacje robocze czy aplikacje. Powszechność technologii wirtualizacji i jej naturalne właściwości sprawiają z kolei, że centra danych rozpoczęły ewolucję w kierunku chmur obliczeniowych - nowego modelu, efektywnego dostarczania zasobów IT w postaci usług.

Wirtualizacja serwerów

Technologia wirtualizacji serwerów w większości centrów danych nie jest już postrzegana jako modny trend, lecz staje się powszechnie przyjętym standardem. Trudno znaleźć serwerownie, w której nie pracowałby chociaż jeden hypervisor hostujący maszyny wirtualne. Trudno nie dostrzec korzyści wynikających z jej wdrożenia, takich jak obniżenie całkowitych kosztów utrzymania infrastruktury sprzętowej czy zwiększenie elastyczności całego środowiska informatycznego. Coraz większe możliwości obliczeniowe serwerów oraz dojrzałość i pełniejsza znajomość technologii wirtualizacji w najbliższym czasie będą sprzyjać podejmowaniu decyzji o wirtualizacji kolejnych systemów w centrach danych. Mając na uwadze masowość i skalę wdrożeń technologii wirtualizacji serwerów, coraz większego znaczenia zaczyna nabierać konieczność posiadania odpowiednich narzędzi do zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa tego typu środowiskom. Wdrożenie technologii wirtualizacji serwerów kładzie w centrum danych solidny fundament pod platformę hostingową dla wirtualnych desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji

Doświadczenia zdobyte przez zespoły IT przy wdrażaniu wirtualizacji serwerów oraz korzyści z tego wynikające, przekonują coraz bardziej do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji w centrach danych. Również w tych obszarach szeroko pojęta technologia wirtualizacji oferuje wiele ciekawych zastosowań i możliwości. Przede wszystkim scentralizowane zarządzanie stacjami roboczymi, bezpieczeństwo oraz ochronę danych. Wirtualne desktopy rezydują na serwerach w centrum danych, a użytkownicy końcowi łączą się z nimi zdalnie z różnego rodzaju urządzeń i miejsc. Na urządzeniach końcowych nie pracują żadne aplikacje i nie są przetwarzane jakiekolwiek dane - wszystko przetwarzane i składowane jest w centralnej pamięci masowej. Podobnie rzecz się ma w przypadku wirtualizacji aplikacji, które to są strumieniowane na klienckie urządzenia odbiorcze z centrali. Technologia ta daje izolację aplikacji od systemu operacyjnego oraz innych programów, co redukuje ryzyko wystąpienia konfliktów między tymi elementami.

Wirtualne desktopy

Wirtualne desktopy

Można wymienić cztery główne powody, dla których klienci rozważają wirtualizację desktopów i aplikacji. Pierwszy, to znaczne skrócenie czasu odpowiedzi IT na pojawiające się potrzeby biznesowe. To, jak szybko możliwe będzie otwarcie nowego oddziału firmy i dostarczenie gotowych do pracy desktopów pracownikom czy nowych aplikacji, jest często kluczowe i daje przewagę biznesową nad konkurencją. Mając technologię wirtualizacji desktopów, można wykonać te zadania w kilka godzin lub dni, zamiast tygodni lub miesięcy, oszczędzając czas i pieniądze.

Kolejnym argumentem przemawiającym za wirtualizacją desktopów, zwłaszcza w niektórych branżach, jest nacisk kładziony na bezpieczeństwo i ochronę danych. Bezpieczeństwo jest dla wielu organizacji kluczowe - firmy deweloperskie i ich własność intelektualna, organizacje finansowe i dane klientów, jednostki służby zdrowia przetrzymujące dane pacjentów - we wszystkich tych instytucjach centralizacja danych pozwala je lepiej chronić, niż gdyby były przechowywane na lokalnych stacjach roboczych. Centralizacja to również lepsze zarządzanie.. Wdrożenie wirtualizacji desktopów i aplikacji pozwala zaoszczędzić do 50% czasu wymaganego na czynności administracyjne.


TOP 200