Więcej wirtualizacji, centra danych w chmurach

Technologia wirtualizacji na dobre zakorzeniła się w centrach danych i rozpoczyna swoją ekspansję na nowe obszary, takie jak stacje robocze czy aplikacje. Powszechność technologii wirtualizacji i jej naturalne właściwości sprawiają z kolei, że centra danych rozpoczęły ewolucję w kierunku chmur obliczeniowych - nowego modelu, efektywnego dostarczania zasobów IT w postaci usług.

Wirtualizacja serwerów

Technologia wirtualizacji serwerów w większości centrów danych nie jest już postrzegana jako modny trend, lecz staje się powszechnie przyjętym standardem. Trudno znaleźć serwerownie, w której nie pracowałby chociaż jeden hypervisor hostujący maszyny wirtualne. Trudno nie dostrzec korzyści wynikających z jej wdrożenia, takich jak obniżenie całkowitych kosztów utrzymania infrastruktury sprzętowej czy zwiększenie elastyczności całego środowiska informatycznego. Coraz większe możliwości obliczeniowe serwerów oraz dojrzałość i pełniejsza znajomość technologii wirtualizacji w najbliższym czasie będą sprzyjać podejmowaniu decyzji o wirtualizacji kolejnych systemów w centrach danych. Mając na uwadze masowość i skalę wdrożeń technologii wirtualizacji serwerów, coraz większego znaczenia zaczyna nabierać konieczność posiadania odpowiednich narzędzi do zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa tego typu środowiskom. Wdrożenie technologii wirtualizacji serwerów kładzie w centrum danych solidny fundament pod platformę hostingową dla wirtualnych desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji

Doświadczenia zdobyte przez zespoły IT przy wdrażaniu wirtualizacji serwerów oraz korzyści z tego wynikające, przekonują coraz bardziej do wirtualizacji stacji roboczych i aplikacji w centrach danych. Również w tych obszarach szeroko pojęta technologia wirtualizacji oferuje wiele ciekawych zastosowań i możliwości. Przede wszystkim scentralizowane zarządzanie stacjami roboczymi, bezpieczeństwo oraz ochronę danych. Wirtualne desktopy rezydują na serwerach w centrum danych, a użytkownicy końcowi łączą się z nimi zdalnie z różnego rodzaju urządzeń i miejsc. Na urządzeniach końcowych nie pracują żadne aplikacje i nie są przetwarzane jakiekolwiek dane - wszystko przetwarzane i składowane jest w centralnej pamięci masowej. Podobnie rzecz się ma w przypadku wirtualizacji aplikacji, które to są strumieniowane na klienckie urządzenia odbiorcze z centrali. Technologia ta daje izolację aplikacji od systemu operacyjnego oraz innych programów, co redukuje ryzyko wystąpienia konfliktów między tymi elementami.

Więcej wirtualizacji, centra danych w chmurach

Wirtualne desktopy

Można wymienić cztery główne powody, dla których klienci rozważają wirtualizację desktopów i aplikacji. Pierwszy, to znaczne skrócenie czasu odpowiedzi IT na pojawiające się potrzeby biznesowe. To, jak szybko możliwe będzie otwarcie nowego oddziału firmy i dostarczenie gotowych do pracy desktopów pracownikom czy nowych aplikacji, jest często kluczowe i daje przewagę biznesową nad konkurencją. Mając technologię wirtualizacji desktopów, można wykonać te zadania w kilka godzin lub dni, zamiast tygodni lub miesięcy, oszczędzając czas i pieniądze.

Kolejnym argumentem przemawiającym za wirtualizacją desktopów, zwłaszcza w niektórych branżach, jest nacisk kładziony na bezpieczeństwo i ochronę danych. Bezpieczeństwo jest dla wielu organizacji kluczowe - firmy deweloperskie i ich własność intelektualna, organizacje finansowe i dane klientów, jednostki służby zdrowia przetrzymujące dane pacjentów - we wszystkich tych instytucjach centralizacja danych pozwala je lepiej chronić, niż gdyby były przechowywane na lokalnych stacjach roboczych. Centralizacja to również lepsze zarządzanie.. Wdrożenie wirtualizacji desktopów i aplikacji pozwala zaoszczędzić do 50% czasu wymaganego na czynności administracyjne.


TOP 200