Więcej specjalizowanych partnerów

W grudniu Oracle wprowadził nowe zasady współpracy z partnerami. Zakładają one większą specjalizację firm współpracujących z koncernem.. To zaś ma ułatwić klientom dostęp do dynamicznie rozwijającej się oferty Oracle.

Oracle, postrzegany przede wszystkim jako dostawca rozwiązań bazodanowych, dysponuje obecnie znacznie szerszą ofertą. Klienci potrzebują jasnego obrazu zależności handlowych i specjalizacji poszczególnych partnerów Oracle.

Grzegorz Grunwald, dyrektor ds. współpracy z partnerami w Oracle Polska Sp. z o.o.

Przez ostatnie 10 lat koncern z Redwood City zmienił się nie do poznania. W dużej mierze dzięki kolejnym akwizycjom i rosnącej ofercie produktowej. Z firmy, do tej pory postrzeganej jako producent rozwiązań bazodanowych, Oracle stał się dostawcą różnorodnych , oprogramowania warstwy pośredniej, a od niedawna również rozwiązań sprzętowych. Tymczasem warunki programu partnerskiego nie zmieniały się od ponad dekady. Teraz przyszedł czas na zmiany.

"Z rynku docierały do nas sygnały, że taka zmiana jest potrzebna. Dawniej Oracle sprzedawał głównie rozwiązania bazodanowe. Dziś mamy znacznie szerszą ofertę,a nasi klienci potrzebują jasnego obrazu zależności handlowych i specjalizacji poszczególnych partnerów" - mówi Grzegorz Grunwald, dyrektor ds. współpracy z partnerami w . Prezentacja kompetencji poszczególnych firm współpracujących z Oracle jest głównym założeniem programu OPN Specialized. Warunki obowiązującego od grudnia br. programu zakładają, że partnerzy biznesowi Oracle będą bardziej rozpoznawalni na rynku pod względem ich umiejętności i kompetencji. Możliwość zdobywania specjalizacji ma być zaś uzależniona od poziomu współpracy.

Każdemu wedle kompetencji

Program OPN Specialized zakłada cztery poziomy partnerstwa. Najniższy - Remarketer ma być otwarciem oferty Oracle na nowe kanały dystrybucji. "To oferta dla firm typowo transakcyjnch, od których nie wymagamy szczególnych kompetencji technicznych. Dzięki nowym warunkom współpracy zyskają możliwośćudziału w procesie sprzedaży licencji" - mówi Grzegorz Grunwald. Trzy kolejne poziomy partnerstwa otwierają drogę do działań integracyjnych, wdrożeniowych oraz do tworzenia własnych rozwiązań w oparciu o technologię Oracle.

Poziom Silver stanowi rozszerzenie najniższego szczebla partnerstwa o m.in. mozliwość korzystania z licencji deweloperskich, ofery szkoleniowej Oracle University, a także dostepu do usług asysty technicznej. Natomiast poziomy Gold i Platinum dają możliwość sprzedaży wszystkich produktów z oferty Oracle i specjalizacji w obrębie poszczególnych linii oprogramowania. Posiadacze statusu Platinum będą mogli skorzystać również ze specjalnych ofert marketingowych i szkoleniowych. "Uzyskanie specjalizacji wymaga spełnienia określonych kryteriów. Poszczególne szczeble współpracy wymagają odpowiednio licznego zespołu specjalistów technicznych i sprzedażowych oraz referencji poświadczających kompetencje firmy w zakresie konkretnej linii rozwiązań" - mówi Grzegorz Grunwald.


TOP 200