Więcej offshoringu, więcej możliwości

Projekty IT w dużych polskich bankach mają coraz częściej zasięg szerszy niż tylko lokalny.

Projekty IT w dużych polskich bankach mają coraz częściej zasięg szerszy niż tylko lokalny.

W Polsce działa ok. 50 centrów offshoringowych. Zajmują się one finansami, księgowością, kadrami, logistyką i zarządzaniem relacjami z klientami. W Olsztynie działa centrum Citrigroup, które - w zakresie rozliczeń lokalnych, transferów i depozytów - obsługuje klientów tego banku m.in. w Polsce, Czechach, Rumunii, na Słowacji i Węgrzech. Co więcej, Warszawskie Regionalne Centrum Danych Citibanku zaczyna świadczyć usługi technologiczne dla 20 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki. Citigroup migruje obecnie funkcje data center z Europy Zachodniej i USA do Warszawy.

"O wyborze Polski zadecydowało kilka czynników. Polska przetwarza więcej niż jedną trzecią wolumenu transakcji dla państw tego regionu. Posiada odpowiednio duży zespół o wysokich kwalifikacjach i jakości pracy. Świadczą o tym niskie wskaźniki błędów. Posiadamy także duże zasoby ludzkie. Wreszcie Polska jest lokalizacją o niskich kosztach i wysokim bezrobociu, co przekłada się na niższe koszty jednostkowe przetwarzania" - tłumaczył podczas konferencji sektora bankowo-finansowego zorganizowanej przez ComputerLand Sławomir Sikora, prezes zarządu Citibank Handlowy.

Globalna konkurencja

Więcej offshoringu, więcej możliwości

Sławomir Sikora, prezes zarządu Citibank Handlowy

Globalny rynek offshoringu wart jest kilkadziesiąt miliardów dolarów. Za dwa lata powinien osiągnąć wartość 100 mld USD. O szybkim tempie jego wzrostu decydują ogromne oszczędności osiągane przez największe firmy na świecie. Sławomir Sikora, powołując się na badania Everest Research Institute, przekonuje, że do 2010 r. co najmniej 20% pracowników banków będzie pracować w centrach offshoringowych lub firmach outsourcingowych. Najczęściej przenoszone są do nich usługi związane z tzw. back office. Ponad połowa zrealizowanych i planowanych projektów tego typu dotyczy finansów, księgowości, serwisu IT i kadr. Zmniejsza się liczba projektów dotyczących call center, systemów masowego mailingu, obsługi zażaleń czy zadań inżynieryjnych.

Czynniki wpływające na wybór lokalizacji to w większości tzw. czynniki twarde, czyli niższe koszty pracy, umiejętności i wykształcenie pracowników i europejska strefa czasowa. Dopiero w dalszej kolejności są tzw. czynniki miękkie. Wśród nich przede wszystkim występują: korzystne doświadczenia konkurencji, sytuacja polityczna, lobbing przedstawicieli lokalnego oddziału, a także wcześniejsze doświadczenia ze współpracy z danym krajem. Największymi beneficjentami offshoringu na świecie są Indie i Irlandia. Hindusom udało się ściągnąć ponad 12 mld USD, a Irlandczykom - ponad 8 mld USD. Polska wypada na tym tle blado. Według badań przeprowadzonych przez The Emerging Global Labor Market, w pięciu krajach Europy Środkowej zainwestowano zaledwie 600 mln USD. Niemniej Polska może stać się jednym z liderów. Sprzyja nam wielkość rynku, duża liczba absolwentów wyższych uczelni, znajomość języków obcych, wysokie bezrobocie i... system podatkowy. Trafności wyboru Polski dowodzą także centra już działające.

Nowe wyzwania

Warszawskie Regionalne Centrum Danych Citibanku nie jest jedynym projektem IT tego typu w polskim sektorze bankowo-finansowym. "Zagraniczni udziałowcy decydują się na tworzenie w Polsce ośrodków obsługujących oddziały w regionie, a także centrów kompetencyjnych, które wypracowują rozwiązania stanowiące standardy dla całych organizacji. Oznacza to także nowe wyzwania dla dostawców technologii IT, którzy muszą dopasować się do nowej rzeczywistości" - przekonuje Jacek Kujawa, dyrektor generalny sektora bankowo-finansowego w ComputerLandzie, wskazując jako przykłady Citibank Handlowy, Kredyt Bank i Nordea Bank Polska.

Przedstawiciele ComputerLandu są przekonani, że firma ta jest dobrze przygotowana do nowego rodzaju wyzwań. W jej ofercie znajduje się m.in. system Flexcube firmy i-flex solutions, której właścicielem większościowego pakietu akcji jest Oracle. System ten w ciągu ostatnich pięciu lat był najczęściej wybieranym systemem transakcyjnym. Wyprzedził pod tym względem system Globus firmy Temenos. Ponadto w ofercie ComputerLandu znajduje się rozwiązanie własne - zintegrowane środowisko obsługi transakcyjnej i sprzedażowej przeznaczone dla wszystkich kanałów dystrybucji - Dimension.CL.


TOP 200