Więcej niż ubezpieczenia

Czas na bank

Sporo zmian w IT Grupy Allianz przyniósł projekt uruchomienia usług bankowych. Do tej pory firmowa organizacja IT rozwijała się organicznie. Bank wymagał zwiększenia budżetu działu informatycznego oraz rozbudowy jego struktur. Zatrudnienie wzrosło zauważalnie do 92 osób. Pojawił się nowy wydział - Zarządzania i Rozwoju Systemów Bankowych. Allianz na główny system bankowy wybrał rozwiązanie Asseco def3000. Prace nad nim trwały rok i zakończyły się we wrześniu 2008 r. W tym samym czasie firma uzyskała licencję operacyjną na działalność bankową. Jak tłumaczą przedstawiciele instytucji, wybór padł na lokalnego dostawcę, ponieważ bardzo istotny był czas i możliwość szybkiego parametryzowania systemu pod wymagania Grupy Allianz.

System def3000 obsługuje wszystkie podstawowe produkty bankowe, jak również kanały elektroniczne. Wraz z nim powstały nowe pomysły na większe wykorzystanie synergii oferty bankowo-ubezpieczeniowej. Bank wymagał sporych inwestycji w infrastrukturę sieciową - budowy styku bezpieczeństwa pomiędzy wewnętrzną siecią Grupy Allianz i światem zewnętrznym. Gwarantuje on bezpieczeństwo zdalnej pracy na aplikacjach bankowych przez zewnętrzne podmioty i partnerów instytucji. Projekt ten trwał 11 miesięcy i zakończył się w marcu 2008 r. "Dzięki niemu zachowaliśmy pełną zgodność z wymaganiami prawnymi i zasadami bezpieczeństwa informacji" - mówi CIO Grupy Allianz.

Nowe projekty

Obok rozwiązań poszerzających ofertę Grupy Allianz i automatyzujących działania agentów lub wspomagających klientów w samoobsłudze, siły IT pracują również nad udoskonaleniem procesów wewnętrznych, jak np. księgowości. Na poziomie regionalnym powstało w Allianz Shared Services Center (SSC) integrujące wszystkie lokalne systemy księgowe. Zadaniem działu IT w Polsce była integracja lokalnego systemu Oracle Financials do rozwiązania współdzielonego z innymi spółkami Allianz i połączenie go z innymi stosowanymi aplikacjami. Otworzyło to drogę do dostosowania księgowości do standardów międzynarodowych oraz uruchomienia nowych modułów analitycznych.

Dział IT polskiego oddziału Grupy Allianz wykonał w ostatnim czasie wiele pracy, automatyzując wiele masowych i najczęściej powtarzalnych procesów. Dzięki scaleniu w jedno ciało nadzoru nad projektami IT, możliwa jest kontrola czasu i kosztów. Jak mówią przedstawiciele Grupy Allianz, wcześniej biznes oczekiwał przede wszystkim wykonania projektów w terminie, dziś znacznie ważniejsza bywa dyscyplina kosztowa.


TOP 200