Więcej na TP Internet

TP SA podwyższy kapitał zakładowy spółki zależnej o 39 mln zł, do kwoty 422 mln zł.

Kapitał zakładowy TP Internet Sp. z o.o. zostanie podwyższony o 39 mln zł. Podwyższenie nastąpi w drodze utworzenia 78 tys. nowych udziałów, które wkładem pieniężnym obejmie właściciel spółki – TP SA.

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy TP Internet wynosić będzie ponad 422 mln zł.

Zobacz również:


×