Więcej inteligencji w Enerdze

Energa Operator, spółka zajmująca się dystrybucją energii elektrycznej w północno--zachodniej Polsce, zamierza wdrożyć wybrane rozwiązania inteligentnych sieci na całym obszarze swojej działalności.

Energa Operator podjęła decyzję, że z dostępnych rozwiązań inteligentnych sieci obecnie najważniejsze dla spółki są te technologie, które najmocniej przyczyniają się do poprawy niezawodności dostaw energii.  Według wyliczeń firmy wdrożenie wybranych rozwiązań z zakresu inteligentnych sieci pozwoli na skrócenie przerw w dostawach energii o 83 minuty. Oznacza to potencjał do obniżenia wskaźnika SAIDI (parametr przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej, wyrażony w minutach na odbiorcę na rok) w Energa Operator do czasu poniżej 180 minut na mieszkańca, podczas gdy w 2014 r. wyniósł 262 minuty.

Z danych prezentowanych przez Energę Operator wynika, że choć wskaźnik SAIDI w Polsce co roku maleje, to nadal jest on wyższy niż w innych krajach Unii Europejskiej.

Polska mało inwestuje w sieć energetyczną

Spółka podkreśla, że niezawodność dostaw energii jest silnie skorelowana ze średnim poziomem inwestycji w sieć dystrybucyjną. Kraje charakteryzujące się jednymi z najniższych wskaźników SAIDI i SAIFI (parametr przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich przerw tego rodzaju w ciągu roku), czyli Niemcy i Wielka Brytania, jednocześnie realizują najwięcej inwestycji w przeliczeniu na 1 km długości sieci dystrybucyjnej.

W raporcie przedstawionym przez Energę Operator wyliczono, że wśród państw europejskich najwięcej nakładów inwestycyjnych na

1 km sieci dystrybucyjnej jest w Niemczech – 22 tys. zł w 2012 r., Portugalii – 17 tys. zł i Wielkiej Brytanii – 16 tys. zł. Polska była pod koniec stawki z 6 tys. zł inwestycji na 1 km sieci dystrybucyjnej.

Spółka podkreśla, że poprawa  wskaźników niezawodności  nastąpi poprzez rozwój inteligentnych rozwiązań wraz z koniecznymi inwestycjami modernizującymi sieci, w szczególności instalację łączników zdalnie sterowanych.

Wdrażane technologie

Do zweryfikowanych przez Energę inteligentnych technologii przyczyniających się do redukcji wskaźników należy system OMS (Outage Management System), który pozwala na automatyzację przekazywania danych o miejscach awarii i usprawnienie przepływu informacji pomiędzy dyspozytorem i brygadami usuwającymi awarie. Szacowane możliwe obniżenie SAIDI dzięki wdrożeniu OSM to 17 minut do 2023 r., przy nakładach ok. 8 mln zł do 2020 r.

Spółka zamierza również wdrożyć system FDIR (Fault Detection Isolation & Restoration), który w czasie krótszym niż 3 minuty pozwala na automatyczne wykrycie awarii, wydzielenie miejsca uszkodzenia poprzez przełączenia podziałów oraz wznowienie dostaw z innego kierunku dla obszarów, gdzie jest to możliwe. Prognozowane obniżenie SAIDI dzięki wdrożeniu FDIR to 53 minuty do 2023 r., przy nakładach ok. 4 mln zł do 2020 r.

Planowane jest także wdrożenie systemu TETRA, służącego do transmisji danych technologicznych oraz komunikacji głosowej między brygadami pogotowia energetycznego a dyspozytorami. Możliwe obniżenie SAIDI dzięki systemowi Tetra to 13 minut do 2023 r., przy nakładach ok. 85 mln zł do 2020 r.


TOP 200