Więcej inteligencji w Enerdze

Korzyści dla firmy i odbiorców

„Inteligentna sieć energetyczna ma pozwolić na zapewnienie ciągłych, bezpiecznych i efektywnych kosztowo usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, a także stworzyć możliwości techniczne do oferowania odbiorcom nowych usług optymalizujących użytkowanie energii oraz umożliwiających efektywne włączenie odbiorców w proces wytwarzania energii” – mówi Adam Olszewski, dyrektor Departamentu Innowacji w Energa Operator.

Skrócenie przerw w dostawach energii to nie jedyne korzyści z wdrożenia inteligentnych sieci. Spółka zapewnia, że klienci mogą liczyć np. na wyeliminowanie wizyt inkasentów i obniżenie opłaty abonamentowej za odczyt licznika dokonywany zdalnie. Dla odczytu dwumiesięcznego jest to 58 gr wobec 1,31 zł opłacanych przez klientów, których liczniki odczytywane są metodą tradycyjną przez inkasenta.

Korzyścią dla klientów jest także potencjał redukcji zużycia energii elektrycznej o ok. 1–4% (wg wyników testu konsumenckiego przeprowadzonego w Kaliszu), możliwy do uzyskania dzięki bieżącemu dostępowi odbiorcy do informacji o profilu zużycia energii elektrycznej oraz wysokości należności.

Inteligentna sieć stwarza możliwość dostosowania taryf do indywidualnych potrzeb klienta. Odbiorca będzie miał możliwości wyboru taryfy najbardziej odpowiadającej jego potrzebom i charakterystyce poboru, co przyczyni się do redukcji kosztów zakupu energii i usługi dystrybucyjnej u klientów.

Istotną korzyścią będzie również ułatwienie dla rozwoju energetyki prosumenckiej, dzięki opcji zdalnego monitorowania przepływów energii w sieci, co uprości rozliczenia.

Korzyści z wdrożenia inteligentnych sieci odniosą także firmy zajmujące się dystrybucją energii, takie jak Energa Operator. Jedną z głównych korzyści będzie ograniczenie różnicy bilansowej o 10% (głównie w wyniku redukcji strat handlowych) i wysoka skuteczność pozyskiwania danych do fakturowania względem inkasentów (niemal 100% w stosunku do 95% przy odczytach inkasenckich). Pojawi się również opcja szybkich włączeń i wyłączeń windykacyjnych, gdyż w całości będzie można realizować je zdalnie. Spodziewaną korzyścią będzie także ograniczenie liczby reklamacji od klientów.

Energa Operator dostarcza energię na obszarze ¼ powierzchni Polski dla 2,9 mln klientów. W tym celu wykorzystuje 192 tys. km linii energetycznych którymi dystrybuuje ponad 20 TWh energii. Spółka wchodzi w skład grupy Energa.


TOP 200