Więcej energii z platformy

Platforma Obrotu Energią Elektryczną (POEE), zarządzana przez Elektrownię Bełchatów, wdrożyła nowy system wspomagający gospodarkę energetyczną. Rozwiązanie warszawskiego Innsoftu umożliwi POEE obsługiwanie nie tylko pośredników i dystrybutorów, lecz również dużych odbiorców końcowych.

Platforma Obrotu Energią Elektryczną (POEE) wdrożyła nowy system wspomagający gospodarkę energetyczną. Oprogramowanie dostarczył warszawski INNSOFT. POEE, powstałą w marcu ub. roku, zarządza spółka-córka Elektrowni Bełchatów - Elektrownia Bełchatów II. Dotychczasowa formuła umożliwiała obrót zasobami energetycznymi w okresach miesięcznych. Wielkość obrotu energią wykonanego za pośrednictwem platformy wyniosła od początku istnienia 600 tys. MWh. W chwili obecnej z POEE korzystają 22 spółki dystrybucyjne, 5 spółek z grona wielkich wytwórców energii, 2 spółki obrotu oraz kilku producentów energii ze źródeł alternatywnych. Platforma obsługuje teraz także Rynek Energii Konwencjonalnej (REK) i Rynek Energii Odnawialnej (REO). Na REK przeprowadzane są umowy terminowe i dobowo godzinowe, na REO terminowe i niegrafikowe (bez konieczności zgłaszania kontraktów do Operatora Sieci Przesyłowych).

Spółka zarządzająca platformą pobiera 0,4% prowizji od wartości każdej MWh zawieranych transakcji. Uzyskiwane przychody pokrywają w całości koszty obsługi platformy. W związku z wprowadzanymi zmianami, przedstawiciele Elektrowni Bełchatów II liczą na zwiększenie obrotów oraz liczby uczestników platformy. Jak dotąd minimalną jednostka rozliczeniową była 1 MWh, tym samym platforma kierowana była raczej do grupy ok. 600 podmiotów kupujących 10 tys. GWh rocznie - pośredników i dystrybutorów. Wdrożony system wprowadza możliwość obrotu na rynku godzinowym, pełniejszy dostęp do informacji o cenach rynkowych na wszystkich prowadzonych w ramach POEE rynkach, czy możliwość zgłaszania zawieranych kontraktów do WIRE (systemu wymiany informacji handlowej i technicznej pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego).

Zobacz również:

  • Microsoft rozszerza program bug bounty

„Planujemy wzrost obrotów liczony w wolumenie dostarczonej energii o 3% do 6% w ciągu półrocza. Chcemy też, żeby platforma zeszła „piętro niżej” - zakładamy, ze docelowo głównymi uczestnikami strony popytowej platformy będą duzi odbiorcy końcowi” - powiedział prezes zarządu Elektrowni Bełchatów II, Tadeusz Banasiak.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200