Więcej e-learningu na polskich uczelniach

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki w sprawie warunków kształcenia na odległość. Przewiduje on m.in. rozszerzenie możliwości kształcenia przez Internet na polskich uczelniach i przeprowadzanie egzaminów on-line.

Projekt nowelizacji przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada, że e-learning będzie mógł być stosowany na wszystkich rodzajach studiów. Zdalnie będą mogły się odbywać wszystkie zajęcia pozapraktyczne i nielaboratoryjne. Obecność studentów na uczelni będzie natomiast wymagana w czasie zajęć laboratoryjnych, terenowych i warsztatowych. W projekcie są też zapisy dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminów na uczelniach. Proponowany zapis mówi, że "uzyskane przez studenta w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość efekty kształcenia stanowiące wypadkową zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych będą weryfikowane w sposób pozwalający na potwierdzenie ich uzyskania przez studenta". Oznacza to więc, że nie ma obowiązku przeprowadzania egzaminów w siedzibie uczelni.

Zobacz również:

  • Użycie dronów do diagnostyki COVID-19 zmniejszy ryzyko choroby
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200