Więcej bitów w przesyłkach

Servisco przebudowuje swoje systemy informatyczne. Część z nich wzorowana będzie na rozwiązaniach niemieckiego udziałowca firmy

Servisco przebudowuje swoje systemy informatyczne. Część z nich wzorowana będzie na rozwiązaniach niemieckiego udziałowca firmy.

Po przejęciu przez Deutsche Post (DP) 60% udziałów w firmie przewozowej Servisco, niemiecki udziałowiec wprowadził w niej nowe technologie i rozwiązania logistyczne. Do takich należy wymóg stosowania systemu niemieckiego SAP, jako podstawowej aplikacji wspomagającej zarządzanie. Zastąpi ona własne rozwiązania polskiej spółki. Za współpracę z polskim partnerem odpowiedzialna jest spółka International Parcel Post (IPP), wydzielona z DP. Koordynuje ona działania poczty niemieckiej, związane z jej działalnością zagraniczną w zakresie przewozów kurierskich.

Przede wszystkim łączność

Zanim zapadły decyzje o systemie, dokonano audytu dotychczas stosowanych aplikacji. Było to konieczne do opracowania strategicznego planu informatyzacji Servisco. Po kilku miesiącach od zakończenia audytu, uzgadniane są założenia wdrożenia systemu R/3. Od początku przyszłego roku mają działać pierwsze moduły, obejmujące finanse i księgowość oraz środki trwałe.

"Obecnie stawiamy na łączność między naszymi placówkami" - stwierdza Mirosław Fuks, dyrektor ds. informatyki w Servisco Sp. z o.o. W pierwszym etapie reorganizacji systemów informatycznych Servisco planuje połączenie warszawskiej i poznańskiej centrali oraz wszystkich 50 oddziałów siecią teletransmisyjną. Powstanie ona na bazie technologii Frame Relay i łączy ISDN. Dla spółki jest to najważniejszy projekt - od niego zależą dalsze inwestycje w informatykę.

Śledzenie przesyłek

Drugim przedsięwzięciem, nad którym pracuje departament informatyki, jest budowa centrum logistycznego w okolicach Warszawy, które przejmie obecne funkcje central, pełniących jednocześnie rolę ośrodków obliczeniowych. Na ich bazie Servisco zamierza zaproponować klientom nowe usługi. "Z roku na rok rośnie konkurencja na polskim rynku przewozów przesyłek kurierskich. Dlatego też, aby utrzymać się na nim, musimy oferować klientom coraz usługi lepszej jakości. Planujemy uruchomienie call center oraz, na początku przyszłego roku, umożliwienie śledzenia przesyłek poprzez Internet" - mówi Mirosław Fuks. Za pośrednictwem centrum telefonicznej obsługi klienta będzie można złożyć zlecenie lub, po wprowadzeniu numeru przesyłki, otrzymać informacje, gdzie obecnie się ona znajduje.

W nowym centrum informatycznym znajdzie się centralna baza danych o klientach, przesyłkach i poszczególnych operacjach. Od przyszłego roku wszystkie zamówienia będą zbierane centralnie i kierowane do odpowiednich placówek. Obecnie każde zamówienie przychodzi do oddziału umiejscowionego w najbliższej okolicy klienta. Nowe centrum logistyczne i struktura Servisco budowana jest na założeniu, że powstanie również ok. 8 mniejszych ośrodków dystrybucyjnych. Tym samym skrócony ma być czas dostaw.

Kurier z terminalem

Aby łatwiej było sprawdzić, gdzie znajdują się przesyłki, od przyszłego roku tzw. samochody liniowe (kursujące od sortowni w Warszawie i Poznaniu do poszczególnych oddziałów) wyposażone zostaną w urządzenia systemu GPS - Global Positioning System. Na ich podstawie będzie można w dowolnej chwili zlokalizować ciężarówki Servisco. Od przyszłego roku będzie również uruchomiony pilotowy program, w ramach którego kurierzy otrzymają przenośne terminale. Umożliwi to im przekazywanie informacji o doręczeniu przesyłki natychmiast po jej odbiorze przez klienta.

Servisco planuje też wdrożenie systemu automatycznego sortowania paczek, wykorzystującego kody kreskowe. System polskiej spółki ma być zintegrowany ze stosowanym przez Deutsche Post. "Unikniemy tym samym konieczności zmian kodów naszych przesyłek w przypadku wysyłania ich poza granice Polski" - konkluduje Mirosław Fuks.


TOP 200