Więcej VAT-u, mniej Internetu

Mimo informacji o problemach finansowych portali czy firm świadczących usługi dostępu do sieci, na Internecie da się jednak zarobić. Chce to zapewne zrobić Ministerstwo Finansów, które - w dobie dyskusji o widmie wykluczenia informatycznego Polski - zasłaniając się wymogami akcesyjnymi, funduje nam podwyżkę stawki VAT na połączenia internetowe z 7 proc. do 22 proc. Pisaliśmy o tym jako pierwsi już 16 września br.

Ponowny wzrost obniżonego niedawno internetowego VAT-u po 1 maja 2004 r. wydaje się właściwie przesądzony. Rządowym planom sprzeciwiają się co prawda posłowie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, lecz to za mało. Ze stanowiskiem resortu finansów - łatającego dziurę budżetową i argumentującego swoje działania koniecznością dostosowania się do regulacji unijnych - pogodziły się już Ministerstwo infrastruktury oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, tak aktywnie zaangażowane przecież w budowę społeczeństwa informacyjnego. Ich szefowie wystąpili jednakże do Ministerstwa Finansów o wypracowanie rozwiązań, które „zminimalizują lub zlikwidują negatywne skutki przewidywanej podwyżki cen dostępu do Internetu, związanej z podwyżką z 7 do 22 proc. podatku VAT na usługi internetowe”. Minister nauki Michał Kleiber wystąpił do premiera z propozycją powołania zespołu, którego zadaniem byłoby opracowanie założeń tych rozwiązań. Nie wiadomo jednak o jakie rozwiązania mogłoby chodzić. Skoro ma się tym zająć specjalny międzyresortowy zespół specjalistów należy przypuszczać, że nie będzie to po prostu apel do operatorów: „Weźcie wzrost VAT-u na siebie i nie podwyższajcie cen”. Takie rozwiązanie nie jest niemożliwe, ale mało prawdopodobne. Ministerstwo Finansów utrzymuje, że to nie stawka VAT kształtuje ceny połączeń internetowych lecz polityka operatorów. I z takim stwierdzeniem można oczywiście się zgodzić, jeżeli stawka pozostanie na poziomie 7 proc.

„Do tej pory, kiedy stosujemy preferencyjną stawkę VAT na połączenia z Internetem (7-proc.) w Polsce, połączenia te są jednymi z najdroższych na świecie... Proszę zauważyć, że gdyby ceny dostępu do Internetu w Polsce były takie, jakie są w krajach Unii Europejskiej, to tak naprawdę zwiększenie tej stawki byłoby niemal nieodczuwalne dla użytkowników” - przekonywał dzisiaj Wiktor Krzyżanowski, rzecznik Ministerstwa Finansów.

Zobacz również:

Większa stawka VAT będzie niekorzystna dla całego internetowego „ekosystemu” - internautów, firm oferujących dostęp do sieci oraz portali i serwisów oferujących różnego rodzaju usługi internetowe, czy utrzymujących się z reklam. Podwyżka podatku VAT nie oznacza jednocześnie automatycznego wzrostu wpływów budżetowych, w wypadku kiedy spowoduje ona ograniczenia korzystania z usług dostępu do Internetu.

Posłowie Platformy Obywatelskiej nawołują do ogólnopolskiego protestu przeciw wprowadzeniu przeciwko wprowadzeniu 22% stawki VAT na usługi internetowe. W ramach tej akcji poseł PO Tadeusz Jarmuziewicz apeluje do internautów, aby za pośrednictwem poczty elektronicznej, zwracali się do odpowiednich urzędów z protestem w sprawie VAT, wysyłając listy następującej treści:

Do Ministerstwa Nauki i Informatyzacji

(wszewko@mnii.gov.pl)

Szanowny Panie Ministrze

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego ludzie odpowiedzialni za rozwój informatyzacji w Polsce nie protestują przeciwko podniesieniu stawki VAT na dostęp do Internetu?”

Do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

(minister@menis.gov.pl)

Szanowna Pani Minister

Proszę o wyjaśnienie, czy kolejnym pomysłem Pani Minister na rozwój edukacji w Polsce ma być podniesienie stawki VAT na dostęp do Internetu. Jest to, po opodatkowaniu uczelni i szkół kolejny gwóźdź do trumny dla polskiej edukacji.

Do Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty

(urtip@urtip.gov.pl)

Szanowny Panie Ministrze

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego URTiP spokojnie przygląda się jak inny Urząd niszczy rynek telekomunikacyjny w Polsce, poprzez podniesienie stawki VAT na dostęp do Internetu?

Więcej informacji:

http://www.jarmuziewicz.platforma.org/protest.php

Ministerstwo Infrastruktury w odpowiedzi na apel protestacyjny Platformy Obywatelskiej wydało dzisiaj (25 września) komunikat następujacej treści:

"Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia:

1. Sprawa podwyżki podatku VAT nie leży w gestii Ministerstwa Infrastruktury, lecz Ministerstwa Finansów

2. Minister Infrastruktury oraz Minister Nauki zwrócili się do Ministra Finansów z prośba o znalezienie takich instrumentów finansowych (w tym fiskalnych), które umożliwią minimalizację lub likwidację negatywnych skutków przewidywanej podwyżki.

3. Minister Infrastruktury zaproponował Ministrowi Finansów, w związku z jego udziałem w Radzie Ministrów Finansów UE, aby zasygnalizował potrzebę uwzględnienia obniżonej stawki VAT w rejestrze stawek ulgowych obowiązujących w UE bądź ustanowienie okresu przejściowego."


×