Widzieć wszystko

Stoimy w przededniu integracji łańcuchów opierającej się na nowoczesnych technologiach identyfikacyjnych RFID (EPC - Electronic Product Code), które będąstanowić zupełnie nowe podstawy do postrzegania zintegrowanych łańcuchów dostaw.

Stoimy w przededniu integracji łańcuchów opierającej się na nowoczesnych technologiach identyfikacyjnych RFID (EPC - Electronic Product Code), które będąstanowić zupełnie nowe podstawy do postrzegania zintegrowanych łańcuchów dostaw.

Elektroniczny Kod Produktu (EPC), określany często jako "radiowy kod kreskowy" lub inaczej "kod kreskowy następnej generacji", stanowi obecnie jedno z największych wyzwań dla firm z branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Wykorzystuje on technologię RFID (Radio Frequency Identification), w której numer identyfikacyjny jest zapisywany w specjalnym znaczniku, tzw. tagu umieszczonym na produkcie, a do jego odczytu wykorzystuje się fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości. Wynalazek mikrochipu i związany z nim postęp technologiczny doprowadziły do zaprojektowania i zastosowania tzw. pasywnych tagów RFID, tj. znaczników, które mogąbyć czytane bez konieczności zasilania ich z zewnętrznych źródeł energii.

Technologia RFID, wykorzystująca częstotliwości radiowe do identyfikacji obiektów, nie jest oczywiście technologiąnową. Jednakże dopiero w ciągu ostatnich kilku lat dostrzeżono ogromny potencjał w niej tkwiący, szczególnie w powiązaniu z Internetem, co doprowadziło do opracowania zupełnie nowego rozwiązania - koncepcji Elektronicznego Kodu Produktu.

Wdrożenie EPC pozwoli na szybkąi prostąidentyfikację zawartości opakowań transportowych oraz możliwość śledzenia przepływu towarów w trybie rzeczywistym również ponad zintegrowanymi łańcuchami dostaw, na poziomie globalnych sieci dostaw.

Prace nad systemem EPC prowadzi Auto-ID Centrum, laboratorium naukowe przy MIT (Massachusetts Institute of Technology) w USA. Powstało ono w 1999 r. w celu zaprojektowania następnej generacji kodu kreskowego. Założyciele, do których należątakie firmy, jak: Gillette, Procter & Gamble oraz UCC Inc., zdołali pozyskać wsparcie od kilkudziesięciu międzynarodowych korporacji i organizacji, łącznie z EAN International. Centrum współpracuje w ramach tego projektu również z innymi laboratoriami na całym świecie, m.in. laboratorium Uniwersytetu Cambridge w Wlk. Brytanii, z Uniwersytetem Adelaide w Australii, z Uniwersytetem Keiko w Japonii, Uniwersytetem Fudan w Chinach oraz USG/ETH w Szwajcarii.

W celu komercjalizacji wyników badań założono odrębnąorganizację o nazwie EPCglobal z siedzibąw USA. Obecnie ponad 100 wielkich firm komercyjnych finansuje zarówno badania nad EPC, jak i funkcjonowanie firmy EPCglobal. Instytut Logistyki i Magazynowania, będąc członkiem EPCglobal, prowadzi obecnie badania związane z wdrażaniem EPC na rynku polskim.

Widzieć wszystko

Struktura powiązań katalogu elektronicznego EANIC

Elektroniczny Kod Produktu (EPC) to rozwiązanie, które obejmuje znacznie więcej niż tylko sam kod, gdyż stanowi połączenie technologii RFID z możliwościami, jakie daje Internet. Często określa się je mianem "Internet produktów". Podobnie jak w obecnie stosowanych kodach kreskowych EAN/UPC, identyfikacja obiektu będzie oddzielona od informacji, co zapewni systemowi elastyczność. Przy zmianie jakiejś cechy identyfikowanego obiektu lub jego przeznaczenia, identyfikator zawsze pozostanie taki sam. Natomiast informacje o produkcie będąumieszczone w rozproszonych bazach danych dostępnych w sieci internetowej.

Niezależnie od medium wykorzystywanego do automatycznej identyfikacji, zagadnienia standaryzacji opisu danych zawsze będąna pierwszym miejscu. W przypadku tak innowacyjnego rozwiązania, jakim jest EPC, zasada jednoznaczności identyfikacji materiałów w skali globalnej przyjmuje jednak zupełnie inny wymiar. W ramach opracowanego schematu kodowania EPC można identyfikować w sposób unikalny indywidualne obiekty, towary konsumenckie, palety, jednostki logistyczne zasoby czy cokolwiek innego. Zastąpienie etykiety, zawierającej kod kreskowy, elektronicznym tagiem daje możliwość lokalizacji i efektywnego śledzenia produktów w całej sieci dostaw, gdyż numery mogąbyć odczytywane błyskawicznie i bez konieczności posiadania obiektu na linii skanera.

Schemat kodowania EPC dla 96-bitowego tagu ilustruje tabelka (poniżej). Ciąg zawierający łącznie 96 bitów umożliwi każdemu producentowi (menedżerowi EPC) unikalne oznaczenie 1,8 x 1019 obiektów. Powinno to wystarczyć zarówno dzisiaj, jak i w przewidywalnej przyszłości. Nagłówek oznacza numer wersji, jego interpretacja przez odczytującąaplikację spowoduje załadowanie kodu umożliwiającego odczyt kolejnych bitów. Pozwoli to na ewentualne rozbudowanie systemu w przyszłości, czyli dodanie nowych wersji, innych struktur numerów itp.


TOP 200