Widzieć majątek trwały

W rafinerii , dużej elektrowni czy sieci przesyłowej utrzymanie w ruchu urządzeń i ich remonty stanowią - poza surowcami - lwią część kosztów i decydują o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

W rafinerii , dużej elektrowni czy sieci przesyłowej utrzymanie w ruchu urządzeń i ich remonty stanowią - poza surowcami - lwią część kosztów i decydują o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

We współczesnym przemyśle mamy coraz większe techniczne uzbrojenie pracy i często koszty utrzymania maszyn i urządzeń w ruchu oraz ich amortyzacja przekracza wielokrotnie inne koszty, takie jak płace personelu obsługującego lub koszty materiałowe. Przykładem może być eksploatacja rafinerii ropy naftowej. W takiej sytuacji wydawanie pieniędzy np. na wyszukane metody liczenia płac lub oszczędności na tanich materiałach są nieporozumieniem. Mając powyższe na uwadze, proponujemy, aby rozważyć przydatność informatyki w służbach utrzymania ruchu urządzeń w przedsiębiorstwie i gospodarce remontowej.

Jest już wielu przekonanych do informatyki, a co więcej - coraz częściej, aczkolwiek z dużymi oporami, przebija się do świadomości decydentów kilka prawd, zdawałoby się oczywistych:

Usprawnienie organizacji z wykorzystaniem informatyki jest to taka sama inwestycja, jak każda inna, z tą być może różnicą, że jest bardziej opłacalna, jednak przy znacznym poziomie ryzyka.

Rentowność inwestycji trzeba liczyć, a zdolnych handlowców opowiadających o efektach niewymiernych "wysyłać do diabła".

Trzeba określić samemu lub przy udziale specjalistów z zewnątrz, co naszemu przedsiębiorstwu tak naprawdę jest potrzebne w zakresie organizacji i informatyki, gdzie można szybko i skutecznie na wdrożeniu zmian zarabiać.

Informatykę należy wdrażać tam gdzie szybko przyniesie ona efekty ekonomiczne.

Remonty z udziałem informatyki

W rafinerii ropy naftowej, dużej elektrowni czy sieci przesyłowej utrzymanie w ruchu urządzeń i ich remonty stanowią - poza surowcami - lwią część kosztów i decydują o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. W tego typu przedsiębiorstwach obsługa gospodarki remontowej i finanse są pierwszoplanowymi celami usprawnień organizacyjnych z wykorzystaniem informatyki. Zostało to, oczywiście, zauważone przez autorów oprogramowania na świecie, i u nas także. Powoli pojawiają się duże, rozbudowane pakiety oprogramowania, które można zastosować w polskich przedsiębiorstwach. Część z nich jest już od dawna zlokalizowana lub opracowana w Polsce. Zbierane są także pierwsze doświadczenia praktyczne.

Inne potrzeby występują w typowych przedsiębiorstwach przemysłu elektromaszynowego lub spożywczego. Zagadnienia utrzymania ruchu są tu nierzadko prostsze, jednak oprogramowanie do wspomagania gospodarki remontowej powinno być zintegrowane z systemem MRP II i często wchodzi w jego skład.

Oprogramowanie wspierające gospodarkę remontową może stanowić część większego pakietu lub funkcjonować samodzielnie. Często są to systemy oparte na sprzęcie mikrokomputerowym.

Oprogramowanie do zarządzania służbami utrzymania ruchu i remontami składa się zwykle z następujących części:

1. Informacje podstawowe o obiektach, tj. urządzeniach technicznych, wyposażeniu i dokumentacji do nich.

Niejednokrotnie pojawia się konieczność obsługi informacji o tysiącach lub nawet dziesiątkach tysięcy obiektów. Zawierają one zwykle opis obiektu, jego charakterystykę i powiązania między poszczególnymi obiektami. Często samo zewidencjonowanie wszystkich składników majątkowych z niezbędnymi parametrami technicznymi jest już dużym osiągnięciem.

Maszyny lub urządzenia zestawiane są często w linie lub gniazda technologiczne, które mają swoją strukturę, tzn. do gniazda lub linii produkcyjnej wchodzi wiele urządzeń o różnych parametrach technicznych zakupionych w różnym czasie. Poszczególne urządzenia mogą mieć dokupywane oddzielnie wyposażenie. Powoduje to konieczność utrzymywania wielopoziomowych struktur obiektów i powiązań między nimi.

Zwykle trzeba utrzymywać wiele danych o obiektach, z których najbardziej typowe to:

  • metryka dostawcy, parametry aktualne, dopuszczalne tolerancje

  • klasyfikacja urządzeń

  • raporty o stanie wyposażenia, sporządzane po przeglądach technicznych i awariach

  • informacje o zaleceniach służb technicznych lub nadzoru technicznego odnośnie do remontów, spraw związanych z bezpieczeństwem itp.


TOP 200