Widzialne przy użyciu komputera

Pakiet oprogramowania o nazwie VoxelViews pozwala na zobrazowanie danych zebranych przez urządzenia skanujące przestrzennie.

Pakiet oprogramowania o nazwie VoxelViews pozwala na zobrazowanie danych zebranych przez urządzenia skanujące przestrzennie. Urządzeniami takimi mogą być przykładowo skanery tomografów komputerowych, urządzenia do magnetycznego rezonansu jądrowego czy niektóre urządzenia wykorzystujące promieniowanie X. Pakiet pozwala na wyświetlenie danych jako tzw. voxels - jest to termin pochodzący od słów volume (objętość, przestrzeń) i pixel (punkt na ekranie monitora). Użytkownik VoxelViews może uzyskać na ekranie obraz przestrzenny wnętrza obiektu. Przykładowo przy użyciu danych uzyskanych za pomocą skanera CT (Computer Tomography) kardiolog może zajrzeć do wnętrza serca, dobrać kolory i kontrast w celu uzyskania lepszej wyrazistości obrazu i ustalić obszar widzialny na monitorze. Inżynier może użyć dane zebrane z urządzenia wykorzystującego promieniowanie X do zobrazowania jakości spawu rurociągu. Program jest przeznaczony do pracy na komputerach Macintosh z Systemem 7 pracującym w 32-bitowym trybie i kosztuje 4000 USD. Wykonano go w firmie Vital Images.


TOP 200