Widzące komputery

Firma Computer Scaning Systems Ltd. z Warszawy, będąca przedstawicielem Animal Scanning Systems GmbH z RFN i Rudic Ultra-sons z Francji, zaprezentowała na targach sprzęt i oprogramowanie służące do cyfrowej analizy obrazu, m.in. ECHOSCAN - system ultrasonograficzny do celów badawczych, umożliwiający uzyskiwanie obrazów USG na ekranie monitora PC; SCANBASE - system dokumentacji i analizy obrazów mikro- i makroskopowych; SCANSTEP - system komputerowego sterowania mikroskopem.

Firma Computer Scaning Systems Ltd. z Warszawy, będąca przedstawicielem Animal Scanning Systems GmbH z RFN i Rudic Ultra-sons z Francji, zaprezentowała na targach sprzęt i oprogramowanie służące do cyfrowej analizy obrazu, m.in. ECHOSCAN - system ultrasonograficzny do celów badawczych, umożliwiający uzyskiwanie obrazów USG na ekranie monitora PC; SCANBASE - system dokumentacji i analizy obrazów mikro- i makroskopowych; SCANSTEP - system komputerowego sterowania mikroskopem. Przedstawiono również systemy do dokonywania automatycznych i półautomatycznych pomiarów różnych obiektów: WOOLS-CAN - system pomiaru włókien naturalnych i syntetycznych oraz PORKSCAN -system o najbardziej zaskakującym przeznaczeniu: służący do automatycznego pomiaru powierzchni „oka" polędwicy do celów hodowlanych (!).


TOP 200