Widoczny, choć nie otwarty

Microsoft ujawnia kod źródłowy i komentarze części bibliotek .Net Framework oraz zapowiada kolejne tego typu inicjatywy.

Microsoft ujawnia kod źródłowy i komentarze części bibliotek .Net Framework oraz zapowiada kolejne tego typu inicjatywy.

Microsoft zdecydował się na opublikowanie kodu źródłowego bibliotek .Net Framework wraz z komentarzami. Będzie on dostępny na zasadach określanych jako licencja Microsoft Reference License, która daje wgląd do kodu, ale nie zezwala na jego modyfikację lub redystrybucję. Jest to kolejny element tzw. inicjatywy Shared Source, która jest próbą odpowiedzi Microsoftu na rosnącą konkurencję ze strony wolnego oprogramowania.

Choć jest to tylko mały krok w kierunku open source, to udostępnienie wglądu w kod źródłowy bibliotek Net Base Class Libraries, ASP.Net, Windows Forms, ADO.Net, XML i Windows Presentation Foundation niewątpliwie ułatwi pracę programistów, umożliwiając im zrozumienie, w jaki sposób działają mechanizmy wykorzystywane w tym środowisku. Postulaty, by Microsoft ujawnił kod tych bibliotek, były już od dawna prezentowane przez programistów. Oprócz tego Microsoft zamierza wprowadzić do nowej wersji Visual Studio 2008 i .Net 3.5, które mają się pojawić na rynku jeszcze w br., mechanizmy umożliwiające debugowanie kodu wykorzystującego funkcje tych bibliotek.

Obecnie dostępny jest kod źródłowy plików wchodzących w skład bibliotek:

  • Net Base Class Libraries (w tym biblioteki System, System.IO, System.Collections, System.Configuration, System.Threading, System.Net, System.Security, System.Runtime oraz System.Text);
  • ASP.Net (System.Web);
  • Windows Forms (System.Windows.Forms);
  • ADO .Net (System.Data);
  • XML (System.Xml);
  • Windows Presentation Foundation (System.Windows).

Za kilka miesięcy Microsoft udostępni kod:

  • Windows Communication Foundation;
  • Windows Workflow;
  • LINQ (Language Integrated Query).

Visual Studio 2008 umożliwi takie skonfigurowanie debugera, że będzie on mógł dynamicznie ładować odpowiednie symbole i kod źródłowy funkcji bibliotek .Net Framework bezpośrednio z serwera Microsoftu (source.msdn.microsoft.com/symbols), automatycznie lub na żądanie. W praktyce oznacza to, że kod źródłowy klas ASP.Net GridView i BaseDataBoundControl nie będzie musiał być zainstalowany w komputerze jeszcze przed uruchomieniem debugera.

W efekcie, jak pisze Scott Guthrie, dyrektor generalny Microsoft Developer Division, który ujawnił te informacje w swoim blogu (weblogs.asp.net/scottgu), "programiści pracujący w środowisku .Net będą więc mogli nie tylko załadować i przeglądać kod bibliotek przy wykorzystaniu dowolnego edytora tekstu, ale również wykorzystywać zintegrowane funkcje debugowania go udostępniane przez Visual Studio 2008". Jednocześnie Scott Guthrie zapowiada, że w najbliższych miesiącach udostępniony zostanie kod źródłowy kolejnych bibliotek, a w tym Windows Communication Foundation, Windows Workflow i LINQ

Dla COMPUTERWORLD komentuje Tomasz Kopacz,Microsoft Senior Architect Evangelist

Praktyczne znaczenie publikacji kodu źródłowego bibliotek jest dość duże, bo programista może zobaczyć kod i komentarze, a dotychczas mógł w zasadzie tylko używać narzędzi typu reflektor, które dokonywały "deasemblacji" kodu MSIL do języka programowania. Część ludzi woli czytać kod niż dokumentację - jest to dla nich łatwiejsze do zrozumienia. Dosyć istotne jest również to, że programista może, po wpisaniu jednej linijki, od razu mieć informację jakie funkcje są wywoływane w środku .Net, co ułatwia wyszukiwanie własnych pomyłek. Jest też inny aspekt - czysto edukacyjny. Pokazanie jak kod jest budowany przez twórców frameworku może mieć pozytywny wpływ na jakość kodu tworzonego przez niezależnych programistów.


TOP 200