Wideomonitorowanie z MCX Systems

Spółka MCX Systems wdrożyła w warszawskiej firmie SEMIH teleinformatyczny system kontroli obrazowej otoczenia o łącznej wartości 600 000 zł netto.

System zainstalowano z wykorzystaniem skalowanej centrali telefonicznej M6550 firmy EADS Telecom, która obsługuje 250 linii wewnętrznych i 2 łącza zewnętrzne ISDN – umożliwiających jednoczesną realizację do 60 zewnętrznych połączeń głosowych. Centrala cyfrowa ma własny system rejestracji i taryfikacji połączeń, realizowanych z dowolnego aparatu telefonicznego firmy.

Zainstalowany na nowym okablowaniu strukturalnym, cyfrowy system wideomonitoringu umożliwia zdalny podgląd obiektu z kilkudziesięciu kamer jednocześnie oraz transmisję sieciową i ciągły zapis zarejestrowanego obrazu na twardych dyskach komputerów.

Zobacz również:

Cechy funkcjonalne systemu umożliwiają archiwizowanie wysokiej jakości obrazów oraz proste wyszukiwanie dowolnego fragmentu obserwowanego obiektu. System wyposażono w centrum sterowania, wspomagające pracę wewnętrznych służb dozoru.