Wideokonferencyjne standardy?

Intel Corp. czyni starania w celu utworzenia grupy producentów, która mogłaby opracować standardy sprzętu PC do realizowania wideokonferencji i związanej z tą techniką dokumentacji. W efekcie tych starań - grupa obejmująca firmy: Compaq, Compression Labs, Ericsson Business Networks AB, Lotus Development, Northern Telecom, Novell, Picture Telecommunications, Software Publishing, WordPerfect, VTEL i VideoServer - zamierza ogłosić pierwsze specyfikacje już w poł.br.

Intel Corp. czyni starania w celu utworzenia grupy producentów, która mogłaby opracować standardy sprzętu PC do realizowania wideokonferencji i związanej z tą techniką dokumentacji. W efekcie tych starań - grupa obejmująca firmy: Compaq, Compression Labs, Ericsson Business Networks AB, Lotus Development, Northern Telecom, Novell, Picture Telecommunications, Software Publishing, WordPerfect, VTEL i VideoServer - zamierza ogłosić pierwsze specyfikacje już w poł.br.

W opinii analityków, wideokonferencje na desktopach nie rozpowszechnią się wcześniej niż w 1995 r., kiedy to w szerszym użytkowaniu znajdzie się wersja systemu operacyjnego MS Windows, cechująca się wieloprogramowością z wywłaszczeniem(preemptive multitasking).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200