Widełki płacowe będą standardem w Europie - i to nie tylko w branży IT

Job boardy IT często oferują ogłoszenia o pracę z widełkami płacowymi. Specjaliści IT zdążyli już się do tego przyzwyczaić, zwłaszcza że największy taki serwis w Polsce, No Fluff Jobs, robi to już od ponad ośmiu lat i wszystkie ogłoszenia, jakie w nim znajdziemy, zawierają widełki. Teraz jednak sytuacja na rynku zmieni się jeszcze bardziej na korzyść pracowników.

Międzynarodowa kampania społeczna Szanuj Siebie / Fot. No Fluff Jobs

Międzynarodowa kampania społeczna Szanuj Siebie / Fot. No Fluff Jobs

Komisja Europejska poinformowała o porozumieniu między Parlamentem Europejskim a Radą w sprawie dyrektywy dotyczącej środków zapewniających przejrzystość wynagrodzeń. W praktyce oznacza to, że pojawią się nowe przepisy, które zapewnią kilka konkretnych korzyści. Sprawią, że rynek pracy stanie się bardziej transparentny.

Jedna z korzyści, które wydają się szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia pracownika, to raportowanie na temat różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. UE wprowadzi wymóg, aby firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, a później od 150 do 249, prowadziły odpowiednie sprawozdania. Później raportowanie obejmie jeszcze mniejsze organizacje, zatrudniające od 100 do 149 pracowników. Zmiana ta sprawi, że zniknie - a przynajmniej znacznie zmniejszy się - problem nierówności płac ze względu na płeć zarówno w Polsce, jak i Europie.

Zobacz również:

  • Zarobki w IT znacząco wzrosły
  • IT - B2B czy UOP?
  • Komisja Europejska otworzyła konsultacje społeczne ws. metawersum

Rynek pracy na nowych warunkach

Dyrektywa wprowadza także prawo do informacji dla pracowników. Każda osoba będzie mogła żądać od swojego pracodawcy informacji na temat indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia, w podziale na płeć, dla kategorii pracowników wykonujących tę samą pracę lub pracę o równej wartości. W praktyce oznacza to, że pracodawcy będą w końcu zmuszani do ujawniania siatek płacowych i stosowania transparencji dotyczącej wynagrodzeń.

Pojawi się też w końcu przejrzystość wynagrodzeń dla osób poszukujących pracy. W ogłoszeniach znajdą się informacje o początkowym poziomie wynagrodzenia lub jego przedziale. "W No Fluff Jobs walczymy o transparentność płac od 2014 r., od samego początku istnienia firmy" - mówi Tomek Bujok, założyciel i CEO No Fluff Jobs. "U nas wszystkie oferty, bez wyjątku, zawsze zwierały i będą zawierać widełki płacowe".

Wybrane oferty z widełkami płacowymi / No Fluff Jobs

Wybrane oferty z widełkami płacowymi / No Fluff Jobs

Co istotne, pracodawcy nie będą mogli pytać przyszłych pracowników o ich historię płac. To bardzo ważne z punktu widzenia pracownika i zapewnia mu szansę na uzyskanie sprawiedliwego honorarium. Równie ważne jest to, że pojawią się odszkodowania dla pracowników. Osoby, które padły ofiarą dyskryminacji płacowej ze względu na płeć, będą mogły otrzymać odszkodowanie. Obejmie ono pełne odzyskanie zaległych wynagrodzeń i związanych z nimi premii. Wprowadzony zostanie "ciężar dowodu na pracodawcy" – jeśli pracodawca nie dopełnił swoich obowiązków w zakresie przejrzystości wynagrodzeń, to właśnie on, a nie pracownik, będzie musiał udowodnić, że nie doszło do dyskryminacji płacowej.

Polska firma walczyła o transparentne ogłoszenia o pracę

W ostatnich miesiącach portal No Fluff Jobs zrealizował międzynarodową kampanię społeczną SzanujSiebie, aby pokazać, że wszyscy możemy grać fair i w otwarte karty.

W ramach kampanii firma przekazywała to, co istotne dla kandydatów i kandydatek na rynku pracy. Zwracała uwagę i zachęcała pracodawców, aby szukając pracowników podawali widełki płacowe, a także oferowali takie samo wynagrodzenie niezależnie od płci pracownika. "Walczymy o poprawę standardów rekrutacji i zachęcamy do tego wszystkie osoby, które mają podobne wartości" - mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, założycielka i COO No Fluff Jobs.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200