Wiarygodne krążenie

Rozwiązania biometryczne nie ograniczają się do najbardziej popularnych czytników linii papilarnych i skanerów tęczówki oka. Bardzo dobrą identyfikację daje analiza siatki naczyń krwionośnych dłoni lub palców.

0,01%

prawdopodobieństwo odrzucenia uwierzytelnienia właściwej osoby

Najpopularniejszym rozwiązaniem biometrycznym jest skaner linii papilarnych, instalowany już w wielu laptopach, a nawet w niektórych urządzeniach PDA. Jest to rozwiązanie bardzo tanie, ale nie nadaje się do poważnych zastosowań. Daktyloskopia jest wykorzystywana przez policję w wielu krajach, służąc do zawężania kręgu poszukiwanych osób, ale nie można stosować analizy odcisków palca do uwierzytelnienia. Wynika to stąd, że jest to dana przechwytywalna, każdy z nas wielokrotnie zostawił swój odcisk palca na różnych przedmiotach. Taką odbitkę linii papilarnych można odczytać w urządzeniu. Można także wykonać replikę, która przez wiele urządzeń będzie przyjęta na równi z oryginalnym obrazem na palcu.

Prosto w oczy

W rozwiązaniach kontroli dostępu stosuje się czasem skanery wzorów tęczówki oka. Jest to niezawodne rozwiązanie, które charakteryzuje się dość dobrymi parametrami - jest jednak kosztowne (od kilkunastu tysięcy złotych w górę).

Z tego powodu skanery tęczówki oka są wdrażane w obiektach, gdzie wymaga się skrajnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, prawie niezależnie od kosztów - na lotniskach, przy kontroli dostępu do bardzo ważnych miejsc, takich jak sterownie elektrowni atomowych czy pomieszczenia z klauzulą tajności.

Palec pod lupą

Pierwsze prace nad nowym systemem biometrycznym o wysokiej dokładności i niezawodności rozpoczęto około 8 lat temu, przy współpracy działów badawczo-rozwojowych ds. technologii medycznych i bezpieczeństwa w firmie Hitachi. Rozwiązanie to miało być bezpieczne, unikalne, łatwe w użyciu, szybkie, nie naruszające prywatności i dobrze akceptowalne społecznie. Badania wykazały, że siatka naczyń krwionośnych dłoni lub palców bardzo dobrze identyfikuje każdego człowieka. Jest też lepszym rozwiązaniem od daktyloskopii, gdyż nie narusza prywatności.

Co na to użytkownicy?

Przy wyborze metody biometrycznej należy uwzględnić poziom akceptacji danego rozwiązania przez użytkowników. Pozyskiwanie odcisków palca jest całkiem słusznie kojarzone z organami ścigania i trudno oczekiwać pozytywnego nastawienia ludzi do tej metody, szczególnie w naszym kraju.

Rozpoznawanie tęczówki oka jest przyjmowane lepiej, ale proces uwierzytelnienia jest kłopotliwy i trwa dość długo. Pewna część użytkowników może mieć jednak wątpliwości wynikające stąd, że tęczówkę oka można sfotografować.

Metody korzystające z rozłożenia żył w dłoniach lub palcach są dobrze akceptowane, gdyż tej informacji nie da się odczytać w sposób niezauważony.

Każdy system, w którym będzie składowany centralny komplet danych biometrycznych wszystkich obywateli, jest niechętnie przyjmowany przez społeczeństwo, gdyż rodzi ze sobą możliwość potencjalnych nadużyć i poważnie narusza prywatność. Użytkownicy najlepiej przyjmują scenariusz z zapisaniem danych wyłącznie na kartę inteligentną (Match on Card), wykorzystywaną później do uwierzytelnienia.


TOP 200