Wiarygodne centrum

Przed podpisaniem kontraktu outsourcingowego warto dowiedzieć się jak najwięcej o miejscu, gdzie będą przechowywane najbardziej poufne informacje o naszym biznesie.

Definicja wiarygodnego centrum przetwarzania danych wcale nie jest prosta. Powinna obejmować znacznie więcej niż tylko projekt i wyposażenie pomieszczeń, w których instalowane są serwery. Dotyczy to nie tylko samej infrastruktury, która jest ważna, ale także zasad i procedur obowiązujących w centrum danych.

W skład podstawowej infrastruktury centrum danych wchodzi system zasilania, chłodzenia, szafy stelażowe, infrastruktura łącz oraz urządzenia zapewniające bezpieczeństwo techniczne i ochronę danych. Im większe centrum, tym trudniejsze staje się zapewnienie odpowiedniej jakości zasilania i chłodzenia, gdyż w grę wchodzą duże moce i ilości odprowadzanej energii cieplnej. Firma świadcząca usługi outsourcingu bądź kolokacji maszyn powinna mieć świadomość, że jakość centrum danych bezpośrednio przekłada się na dostępność procesów biznesowych w firmie, która z takiego hostingu korzysta. Podobnie, luka w kontroli dostępu do centrum przetwarzania danych może mieć poważne następstwa dla firm, które z usług kolokacji korzystają.

Zasilanie i chłodzenie

Do niezawodnej pracy niezbędna jest nadmiarowa infrastruktura zasilania wraz z zasilaczami awaryjnymi. Duże centrum danych może posiadać zasilanie z dwóch podstacji wysokiego napięcia, gdzie prąd dostarczany jest dwiema niezależnymi liniami. Nawet takie rozwiązanie nie zapewni jednak stuprocentowo pewnego zasilania z sieci, gdyż nadal mogą wystąpić wielkoobszarowe awarie, takie jak zanik napięcia w Szczecinie w kwietniu 2008 roku. Dlatego każde centrum przetwarzania danych powinno posiadać własne źródło zasilania, w postaci generatora prądotwórczego o mocy wystarczającej do zasilania hostowanych systemów komputerowych wraz z całą, niezbędną infrastrukturą, odpowiadającą za dystrybucję energii, chłodzenie, zasilanie urządzeń łączności i choćby podstawowe oświetlenie.

System chłodzenia powinien odzwierciedlać potrzeby wszystkich serwerów eksploatowanych w centrum danych. Wiąże się z tym ilość dostarczanego powietrza, dopuszczalna gęstość mocy zainstalowanych w szafach serwerów oraz inne parametry. Dlatego przed wyborem dostawcy data center należy bardzo uważnie sprawdzić ograniczenia związane z możliwością kolokacji serwerów o wysokiej gęstości mocy - takimi maszynami są coraz bardziej popularne serwery kasetowe. Pominięcie parametru dopuszczalnej gęstości mocy może powodować niedostateczne chłodzenie maszyn, mimo że temperatura dostarczanego powietrza mieści się w normach eksploatacyjnych dla danego serwera. Ilość wydzielanego ciepła jest zależna od obciążenia danej maszyny i dlatego systemy chłodzenia powinny być tak skonstruowane, by nadążały za energią cieplną generowaną przez hostowane serwery.

Ochrona przeciwpożarowa

Instalacja gaszenia pożaru jest niezbędnym wyposażeniem każdego dużego centrum przetwarzania danych. Najprostszy system wykorzystuje instalację tryskaczową. Znacznie korzystniejsze jest jednak użycie gazu, gdyż nie powoduje on zniszczenia sprzętu ocalałego od ognia. Instalacja gasząca może obejmować swoim działaniem całą objętość pomieszczenia, jego fragment oddzielony szczelnymi ściankami lub każdą z szaf z osobna. Najkorzystniejsze pod względem ilości czynnika, czułości oraz wpływu na resztę data center jest stosowanie ochrony osobno dla każdej z szaf, ale taka technologia całkowicie wyklucza energooszczędne systemy chłodzenia wykorzystujące powietrze pobierane z zewnątrz.


TOP 200