Wiarygodne centrum

W przypadku serwerowni korzystającej z typowego, zamkniętego obiegu powietrza, systemy przeciwpożarowe mogą wykorzystywać czynniki gaśnicze obojętne (gazy obojętne lub najtańszy dwutlenek węgla) albo gazy, które powodują blokowanie wolnych rodników. Te ostatnie swoją skutecznością dorównują nawet gaśnicom halonowym, wycofanym ze względu na szkodliwość dla powłoki ozonowej, gwarantując bardzo szybkie gaszenie pożaru. Gazy obojętne są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska, ale działają nieco wolniej.

Łącza

Nawet najlepiej zasilane i chłodzone serwery nie będą mogły dostarczyć usług o żądanej jakości, jeśli będą połączone za pomocą zawodnych łącz. Dlatego do każdego centrum danych doprowadzone winny być łącza o wysokiej przepustowości, dostarczane przez różnych operatorów. Praktyka firm, które wymagają wysokiej dostępności usług, zaleca posiadanie co najmniej dwóch łączy obsługiwanych przez różnych operatorów i opartych na innych technologiach. Dzięki temu uniknąć można scenariusza, w którym łącza różnych operatorów są realizowane za pomocą tej samej grupy kabli, prowadzonych tą samą studzienką kablową. W takim przypadku awaria mechaniczna może spowodować naruszenie ciągłości więcej niż jednego kabla, w konsekwencji przerywając pracę łącz różnych operatorów, które w założeniach powinny być niezależne.

Kontrola dostępu

Bardzo ważnym elementem związanym z bezpieczeństwem centrów przetwarzania danych jest kontrola fizycznego dostępu do zainstalowanych tam urządzeń. Najprostszy model zakłada kontrolę wejścia do pomieszczenia przy pomocy systemu kart chronionych kodem PIN oraz typowych kluczy. Bardziej skomplikowany wykorzystuje dodatkowo system kluczy do poszczególnych szaf wewnątrz pomieszczenia serwerowni. Najbliższe ideałowi jest wykorzystanie systemu elektronicznej szafy dystrybucji kluczy do pomieszczeń. Przy wyborze dostawcy usług outsourcingowych należy dokładnie zapoznać się także z procedurami dostępu do pomieszczeń. Każde wejście do pomieszczenia powinno być rejestrowane i musi się odbywać zgodnie z powszechnie przyjętymi procedurami. Należy przy tym pamiętać, że wdrożenie procedur kontroli dostępu do serwerowni nie musi się równać wyposażeniu w najnowszy sprzęt - najważniejsze są dobrze opracowane i przestrzegane procedury.

Rezerwowe data center

Firmy, które wymagają bardzo wysokiej niezawodności świadczonych usług oraz ochrony danych, mogą skorzystać z ofert lokalizacji rezerwowej z opcją replikacji danych albo równoważenia obciążenia między ośrodkami. Oferta taka może być szczególnie korzystna dla firm z branży finansowej, które wymagają wysokiej dostępności usług oraz minimalizacji ryzyka biznesowego związanego z poważnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak pożar, powódź czy katastrofa techniczna.


TOP 200