WiMAX dla samorządów?

Urząd Komunikacji Elektronicznej rozpoczyna postępowania odwołujące przetargi na częstotliwość w paśmie 3,6-3,8 GHz (WiMAX) we wszystkich 317 powiatach w Polsce. W 270 z nich wygrała Telekomunikacja Polska SA. Anna Streżyńska, prezes UKE podejrzewa, że decyzje przyznające częstotliwości TP były niezgodnie z prawem.

Jak już informowaliśmy regulator stwierdził nieprawidłowości związane z oceną ofert na razie w 80% obszarów przetargowych. Konieczny jest więc nowy przetarg, który miałby ruszyć jeszcze w tym roku.

UKE szuka obecnie takiej formuły rozdysponowania częstotliwości WiMAX, aby jednocześnie zachować zasady konkurencyjności, a z drugiej strony ułatwić ich wykorzystanie przez samorządy. Przedstawiciele Urzędu obawiali się np. że prywatni operatorzy kupią częstotliwości, ale nie będą z nich chcieli korzystać. Tymczasem gminom systemy łączności oparte na WiMAX są potrzebne m.in. do budowy systemów wspomagających zarządzanie miastem przez GIS, zarządzania kryzysowego, jak również udostępnienia obywatelom usług e-administracji.

Do czasu znalezienia odpowiedniego rozwiązania Urząd Komunikacji Elektronicznej nie przydzieli powiatowych częstotliwości 3,6-3,8 GHz. Urząd chce wcześniej wprowadzić odpowiednie zmiany w Prawie telekomunikacyjnym. Jedną z rozważanych koncepcji jest samodzielnie wybieranie przez gminy operatora, który będzie je obsługiwał przy wykorzystaniu rozwiązań WiMAX lub innych bezprzewodowych korzystających z powiatowego pasma częstotliwości.

Wkrótce napiszemy więcej na ten temat na naszym serwisie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200